Hopp til hovedteksten
Makrellstørje fanget i 1971
Utskriftsvennlig versjon

Norge tar opp igjen fisket på makrellstørje

Norske styresmakter åpner for at det kan fiskes vel 30 tonn makrellstørje i norske farvann i år. Det er nærmere 30 år siden sist det ble drevet kommersielt fiske etter arten. 

Foreløpig er det snakk om et forsøksfiske. Kvoten gjelder fra slutten av juni til og med utgangen av oktober; i denne perioden er makrellstørja på sommerbeite i norske farvann.

Forskerne anslår at makrellstørjebestanden fremdeles bare er på vel 30 prosent av den historiske mengden, men flere tegn tyder på bestanden er på vei oppover igjen. Blant annet er det de siste årene registrert flere velvoksne makrellstørjer i Norskehavet.

Makrellstørja er en stimfisk som kan bli over tre meter lang og veie mer enn 500 kilo. Den er utbredt over hele Nord-Atlanteren og Middelhavet, og totalt er det satt av en kvote på 13 400 tonn i 2014.

Så lenge det var ulovlig å fiske makrellstørje i norske farvann (forbudet trådde i kraft i 2007), var den norske makrellstørjekvoten avsatt til bevaringsformål. Nå overlates kvoten til en kommersiell aktør. I forskriftene for fisket heter det at hele kvoten skal gå til ett fiskefartøy. Fartøyeier må kunne dokumentere tidligere erfaring med fiske etter makrellstørje eller tilsvarende fiske, og at mannskapet kan behandle makrellstørja slik at kvaliteten ikke går tapt før landing.

Makrellstørja fiskes hovedsakelig med snurpenot og line, men også med stang, drivgarn og fiskefeller. Det er en veldig god matfisk, som er svært ettertraktet, spesielt til det internasjonale markedet for rå sushi og sashimi. En enkelt makrellstørje kan omsettes for flere millioner kroner, og verdensrekorden ble satt i januar 2013 for én størje, omsatt på Tsukiji fiskemarked i Tokyo for 10 millioner norske kroner.


 

Fakta om makrellstørje

Latinsk navn: Thunnus thynnus (Linneaeus 1758)
Familie: Scombridae (makrellfamilien)
Gyteområde: Østlig makrellstørje gyter i varme farvann (> 24°C) på spesifikke og avgrensede lokaliteter i Middelhavet rundt Balearene, Sicilia, Malta, Kypros og libyske farvann.
Oppvekstområde: Middelhavet, kysten av Portugal og Biscaya
Maks størrelse: > 3 m og større enn 500 kg
Levetid: Maks >30 år, sjelden eldre enn ca. 20 år
Føde: Krepsdyr, småfisk og blekksprut som ung, deretter stimfisk som makrell, sild, ansjos, tobis og brisling.

Makrellstørje

Les mer på Fiskeridirektoratets sider