Hopp til hovedteksten
Ørret med lakselus.
Ørret med lakselus.
Foto: Rune Nilsen
Utskriftsvennlig versjon

Kan varsle lus fra neste år

Laksesmolten klarte seg relativt bra under utvandringen i vår, mens sjøørreten fikk betydelig påslag av lakselus utover sommeren. Det er hovedkonklusjonene etter at årets overvåking av lakselus er oppsummert. I tillegg har forskerne testet at den nyutviklete modellen for lusevarsling virker.

Som en del av årets lakselusovervåking er det testet ut en helt ny måte å følge med på hvor mye lakselus det er langs norskekysten. I år er denne modellen testet med hell i Møre og Romsdal, og forskerne bak modellen mener den kan tas i bruk i større skala fra neste år.

Ny varslingsmodell

I løpet av de siste årene har Havforskningsinstituttet utviklet en modell som gjør at lusepresset langs norskekysten kan beregnes ved hjelp av opplysninger om antall oppdrettsfisk og lakselus i alle oppdrettsanlegg samt opplysninger om sjøtemperatur og smittespredning med strøm.

– Ved hjelp av den nye modellen kan vi på en kostnadseffektiv måte varsle hvor mye lus det er forventet å finne i et område, derfor kaller vi den også for varslingsmodellen, forteller Pål Arne Bjørn, som er prosjektleder for den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk.

Også gjort feltarbeid

Samtidig som forskerne har regnet seg fram til opplysninger i en modell, har de igangsatt feltundersøkelser av situasjonen i områder med høy smitterisiko. Dette kaller de tilstandsbekreftelse.

– Vi valgte å teste ut modellen i Voldafjord og Ørstafjordsystemet. Varslingsmodellen indikerte at det var et svært høyt lusepress i dette området, noe vi også fikk bekreftet da vi gjennomførte feltarbeid der, forteller Bjørn.

Vellykket våravlusing

At mye av laksesmolten kom seg ut i havet på beitevandring uten store påslag av lakselus, skyldes blant annet at oppdrettsnæringen og forvaltningen traff bra da de gjennomførte den synkroniserte våravlusningen.

Advarte om svært mye lus

De to siste ukene av mai og de to første ukene av juni ble det observert økende nivåer av lakselus på sjøørret i enkelte ytre fjordområder i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Her var også deler av sjøørreten skadet av lus. Dette indikerer også risiko for spesielt seint utvandrende laksesmolt.

Som en følge av varslingsmodellen og det økende infeksjonspresset sendte Havforskningsinstituttet for første gang en ekstra advarsel til Mattilsynet om svært høyt infeksjonspress av lakselus. Dette rammet hovedsakelig sjøørret som oppholder seg i fjordene og langs kysten hele sommeren.

– Vi har aldri tidligere observerte så høyt infeksjonspress på sjøørret, og sannsynligvis ble lokale stammer over store geografiske områder betydelig skadet som følge av lakslus, sier Bjørn.

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus

Saken på Mattilsynet sine sider: