Hopp til hovedteksten
Deltakere
Deltakere på CRISP-konfersansen 2014.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

CRISP-konferansen på Youtube

Senter for miljøvennlig fangst, CRISP, arrangerte sin første teknologikonferanse i Bergen 11. november. Nå er mange av foredragene på denne konferansen tilgjengelig på Youtube.

CRISP er et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) der fiskere, forskere, redskapsprodusenter og produsenter av fiskeriinstrumentering arbeider sammen for å utvikle smarte teknologier som skal løse framtidas utfordringer for et bærekraftige og økonomisk fiske.

11. november ble det invitert til konferanse med tema; ”Framtidas trål- og notfiskerier. Hva er utfordringene og de tekniske løsningene?” Under kommer programmet og de av foredragene som er tilgjengelig på Youtube. 

Tilgjengelige foredrag kan også ses direkte fra denne spillelisten.

Program

09:00 Velkommen ved John Willy Valdemarsen, HI, leder for CRISP-senteret
09:05 Ressurssituasjonen for pelagisk fisk. Hvordan vil ressurssituasjonen framover påvirke framtidas krav til ansvarlige fangstemetoder? Georg Skaret, Havforskningsinstituttet
09:25 Balansert høsting i Barentshavet. Mette Mauritzen, Havforskningsinstituttet
09:45 Velg rett i et hav av muligheter. Fredrik Myhre, WWF
10:15 Kaffepause
10:40 Hvilke krav setter MSC til sertifisering av fiskerier, og hvordan rangeres miljøpåvirkning av fiskerivirksomhet? Leiv Grønnevet

11:10 Strukturering og energiforbruk i norske torsketrålere. Bent Dreyer, Nofima
 
<


11:30 Framtidas trålteknologi. John Willy Valdemarsen, Havforskningsinstituttet

 

 

11:45 Fangstregulering i bunntrålfiske. Arill Engås, Havforskningsinstituttet
 


12:00 Lunsj


13:00 Utfordringer for bærekraftige notfiskerier. Aud Vold, Havforskningsinstituttet
 13:20 Bruk av kamerateknologi til å kontrollere trålfangster.

1) Håvard Vågstøl, Scantrol Deep Vision og Shale Rosen, Havforskningsinstituttet 
 


2) Thor Bærhaugen, Simrad

 

13: 50 Kaffepause

14:20 Hvordan kan vi bestemme mengde og fiskestørrelse i en stim? Egil Ona, Havforskningsinstituttet

14:40 Kvalitet hos verdens beste fiskerinasjon, utfordringer og løsninger. Kjell Ø. Midling, Nofima.

15:00 Tilbakemeldinger fra Aksel Eikemo, Fiskeridirektoratet
15:15 Oppsummering og avslutning

Les mer:

Kontaktpersoner

Aud Vold
995 06 930