Hopp til hovedteksten
Stupebrett på Gjessøya
Utskriftsvennlig versjon

Sommeren gav supervarme i havet

Sommeren 2014 har gitt mange fantastiske dager med varme og sol, og det har vært en lang rekke av supre muligheter for bading i sjøen for de som har 20 grader som sitt indre frysepunkt. To rekorder ble registrert i Flødevigen ved Arendal, der en har målt badevannet siden 1919. Den høyeste temperaturen som ble målt var 24,1 grader.

I sommer har vi hørt om en rekke lufttemperatur-rekorder som er slått rundt i hele landet og at de har hatt høye badetemperaturer i Nord-Norge. Men hvordan har så årets badetemperaturer i Sørlandsskjærgården vært i forhold til de siste 100 år? Ved Havforskningsinstituttet sin Forskningsstasjon i Flødevigen måles badetemperaturen kontinuerlig på 1m dyp. Dette er utført siden januar 2009, men før de automatiske målingene startet opp, helt fra oktober 1918, er det foretatt manuelle målinger hver formiddag kl 10 norsk sommertid (kl 9 om vinteren). Dette unike datasettet gjør at vi kan sammenlikne sommerens sjøtemperatur på 1m dyp med en historisk tidsserie som strekker seg helt tilbake til sommeren 1919, med andre ord de 96 siste somrene. Sjøtemperaturen ved Flødevigen måles i noe som kan kalles ytre skjærgård, men temperaturene kan nok representere store deler av Sørlandskysten.  Det er også viktig å ta med at målingene er tatt på formiddagen, så de representerer disse gjerne de laveste temperaturene gjennom sommerdagene. Ved en solfylt og relativt vindstille dag, så kan badetemperaturen øke flere grader frem til sen ettermiddag.

Varmt i havet

Desidert varmest siste to tiår

Ved å ta utgangspunkt i alle formiddagsmålingene som er utført i Flødevigen fra 1919-2014 (tom. 12. august i år), og så telle opp hvor mange dager temperaturen på 1m dyp har oversteget hhv. 18, 20 og 22oC, så får man et bilde på hvordan årets badetemperaturer er og har vært i forhold til de forrige 95 somrene. Det grove bildet av denne fremstillingen viser at somrene i 30-, 40- og 50-årene var varmere enn i de neste tre tiårene, og at de siste to tiårene har vært de desidert varmeste. De fleste somrene de siste 96 årene har man hatt sjøtemperatur over 18oC, men noen unntak finnes. Siste sommer der temperaturen i Flødevigen holdt seg under 18oC hver formiddag (kl 10) var i 1998. Antall dager med formiddagstemperatur over 20oC har vi også hatt desidert flest av de siste to tiårene, men det forekom også i enkelte somre bakover i tid. Det som er mest interessant er nok hvilke somre vi har hatt formiddagstemperaturer over 22oC, noe som kan karakteriseres som svært behagelig morgenbadetemperatur for de fleste nordboere. I 2014 er det målt fem slike dager, men rekorden er fra 1997 med hele ti dager hvor sjøtemperaturen var over 22oC på formiddagen. Totalt fra 1919 og frem til i dag er det kun registrert 27 dager med sjøtemperatur over 22oC. Der var to dager i 1925, én dag i 1953, to i 1982, én i 1988, tre i 2002, to i 2004, en i 2006 i tillegg til de ti i 1997 og de fem vi har hatt i år.

Temperaturer 1909-2014

Figur 1: For hvert år fra 1919-2014 (tom.18/8) er antall dager med sjøtemperatur i Flødevigen (1m dyp) over 18oC (svarte søyler), 20oC (blå søyler) og 22oC (røde søyler) talt opp. Legg merke til at opptellingen ikke er vektet i forhold til det variable antall dager uten at måling er registrert.

Hva med sommeren 1997?

Sommeren 1997 skiller seg altså klart ut med mange flere dager med høye sjøtemperaturer enn alle andre år, også 2014. I forhold til antall dager med sjøtemperatur over 18oC, så ble det registrert 63 slike i 1997, mens vi til nå i sommer (kun) har hatt 28. Ved å sammenlikne sjøtemperaturene i år og fra 1997 kommer det tydelig frem at de varme dagene i juli sammenfaller bra, og at ettersommeren i 1997 gjorde sjøen ekstremt varm (se figur 2). I 1997 gikk ikke sjøtemperaturen på 1m dyp under 18oC før 9. september. Rekorden fra 1997 med antall dager over 18oC blir nok derfor stående minst ett år til selv om vi absolutt kan få mange flere fine badedager i august og begynnelsen av september.

Rekordmåling

Når det gjelder rekordmålinger av sjøtemperatur i Flødevigen (1m) kl 10, så ble denne tangert i år. Den 28. juli ble det målt 22.6oC, og man må helt tilbake til 2. juli 1953 for å finne en like høy måling. Normaltemperaturene for juli er på 16.3oC, slik at dette er svært uvanlig, høye formiddagstemperaturer. I motsetning til de mange dagene med høy sjøtemperatur i 2014, så var det kun én dag i 1953 med temperatur over 22oC. Sammenlikner man hele sommeren, så viser tidsserien for 1953 at det kun var slutten av juni og begynnelsen av juli som hadde gode badetemperaturer (se figur 3). Etter 7. juli 1953 ble det ikke registrert sjøtemperatur over 18oC den sommeren.

Svært høye maksimumstemperaturer i sjøen i 2014

Som nevnt er sjøtemperaturene målt historisk kl 10 på formiddagen, men fom. 2009 ble det startet opp automatisk, kontinuerlig registrering gjennom hele døgnet. Det betyr at man også har mulighet til å følge med på hvor høy badetemperaturene kan bli på ettermiddagen etter en solfylt og vindstille dag. Når det gjelder somrene 2009-2014, så ble høyeste registrerte sjøtemperatur på 1m dyp i Flødevigen oppnådd på ettermiddagen 23. juli i år med 24.1 oC. Den forrige maksimumsnoteringen var på 23.2 oC registrert 2. juli 2009. Høyeste registrerte sjøtemperatur for hver sommer fra 2009 til i år er angitt i tabellen under sammen med høyeste formiddagstemperatur (kl 10).

Badetemperaturer de siste fem årene