Hopp til hovedteksten
Jane_Godiksen1.jpg
Det årlige økosystemtoktet i Barentshavet er i gang. Jane Godiksen er toktleder om bord på ”Johan Hjort”. I tillegg skal to norske og ett russisk fartøy gjennomføre toktet.
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Skal undersøke Barentshavet ”fra A til Å”

Nok en gang skal Havforskningsinstituttet undersøke Barentshavet ”fra A til Å”. Startskuddet for årets økosystemtokt gikk da forskningsfartøyet ”Johan Hjort” gikk fra kai i ettermiddag.

Jane Godiksen er toktleder om bord i ”Johan Hjort”, og hun forteller at økosystemtoktet i Barentshavet er et samarbeidsprosjekt mellom Havforskningsinstituttet og det russiske søsterinstituttet Pinro i Murmansk, og at det har pågått sia 2003.
– Dette er det mest omfattende toktet Havforskningsinstituttet gjennomfører, sier Godiksen og viser til at det er tre norske og ett russisk fartøy som deltar under toktet.

Undersøker ”alt”

I løpet av økosystemtoktet undersøker havforskerne ”alt” som kan undersøkes i Barentshavet. Forskningskoordinator Elena Eriksen har laga følgende liste over oppgavene hun og kollegene skal utføre:
– Vi skal kartlegge temperaturforholdene i havet fra overflate til bunn, gjennomføre mengdemåling av både dyre- og planteplankton, gjennomføre akustiske målinger av fisk og makroplankton, kartlegge utbredelsesområdet til flere titalls fiskearter, finne ut hva torsk, lodde og polartorsk spiser osv. I tillegg skal vi registrere søppel som flyter i overflata og det vi eventuelt får i trålen eller andre redskaper.  Dessverre er det satt av mindre penger til toktet i år enn tidligere. Derfor har vi måttet kutte undersøkelsene av selve havbunnen og det som lever på og i den. Vi kommer heller ikke til å registrere sjøpattedyr i år, sier Eriksen.

Ecosystem_survey_2014_2-CTD.JPG

Kartet viser kurslinjene de norske fartøyene skal følge under årets økosystemtokt i Barentshavet. Prikkene viser stasjonene hvor det skal tas ulike prøver.

Studenter og redskapsforsøk

Økosystemtoktet gir også studenter en god mulighet til å øke kunnskapene sine om livet i havet. Derfor skal det være med studenter på toktet også i år.
– De studerer ved UNIS på Svalbard og skal være med ”G.O. Sars”. Deres del av toktet starter i Tromsø og skal dekke Eggakanten fra fastlandet og til Svalbard, forteller Eriksen.
I tillegg skal det gjøres en god del redskapsforsøk for å modernisere utstyret som havforskerne bruker, samt forbedre overvåkningsmetoder.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet