Hopp til hovedteksten
Forde fjord
Utsikt vestover Førdefjorden fra Engebøfjellet. Bygden nedenfor er Vevring.
Foto: Jan Helge Fosså
Utskriftsvennlig versjon

Kritiserer modellering av partikkelspredning i gruvesakene

Langs Norskekysten er det planlagte gruveprosjekter som vil dumpe avfallet i nærmeste fjord. Havforskningsinstituttet kritiserer modellene som beskriver hvordan gruveavfallet vil spres i fjordene. De er for enkle, utelater drivkrefter og baserer seg på data som ikke er gode nok. 

Generelt mener Havforskningsinstituttet at gruveprosjektene Repparfjorden i Finnmark og Førdefjorden i Sogn og Fjordane representerer store planlagte utslipp med udiskutable negative påvirkninger på miljøet og ressursene i fjordene. Planene er ikke bærekraftig bruk av disse fjordene.
 
Men når slik aktivitet likevel ser ut til å få tillatelse, bør i det minste konsekvensene være tilstrekkelig utredet. 
 
”Instituttets kritikk av eksisterende spredningsmodellering har først og fremst vært at
strømmodellene har vært for enkle, flere av de viktige drivkreftene og grenseverdiene har ikke vært med, og strømdata som er innhentet fra fjorden og brukt i modellen har ikke vært gode nok. I de aktuelle tilfellene har dette ført til at spredningspotensialet er betydelig underestimert. Erfaringene fra Bøkfjorden (i Finnmark) viser dette ved at bunnens miljøtilstandsklasse har endret seg fra "god" til "svært dårlig" helt ut til 7 km fra utslippspunktet over en periode på bare 2 år”, heter det i et brev som nå er sendt Miljødirektoratet.
 
Lenke til hele brevet med notat finnes i høyre marg.