Hopp til hovedteksten
Ivan Petrov
Fartøyet "Ivan Petrov" på tokt i Karahavet
Foto: Hilde Elise Heldal
Utskriftsvennlig versjon

Kartlegger radioaktiv forurensning ved russisk atomubåt

En norsk-russisk ekspertgruppe er i gang med å undersøke om det er radioaktiv forurensning ved den sunkne russiske atomubåten K-159 i Barentshavet.
Ubåten K-159 som skal undersøkes, sank på Kildinbanken på vei til opphugging 30. august 2003. Den inneholder rundt 800 kilo brukt kjernebrensel og ligger på 246 meters dyp, mindre enn 130 kilometer fra grensen til Norge. 
 
Forskerne om bord i forskningsfartøyet ”Ivan Petrov” undersøker nå nivåene av radioaktiv forurensning i vann, bunnsedimenter og fisk i områdene der ubåten ligger. De skal også undersøke om det har vært noen lekkasje av radioaktive stoffer fra ubåten. Kildinbanken er en viktig fiskeplass og det er stor internasjonal interesse for oppdaterte målinger fra toktet som finansieres gjennom regjeringens atomhandlingsplan. 
 
-Ubåten ligger svært nær Norge og den er en potensiell forurensningskilde. Toktet gjennomføres for å få oppdatert informasjon om miljøsituasjonen i området. Slik kan man også unngå spekulasjoner om radioaktiv forurensning til fiskeriressursene i Barentshavet, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.
 
Hilde Elise Heldal

Hilde Elise Heldal

Foto: Kjartan Mæstad
 
Norge deltar i toktet med forskere fra Statens strålevern, Havforskningsinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige institutt (NMBU/CERAD).  Forsker Hilde Elise Heldal ved Havforskningsinstituttet er toktleder.
 
Hovedansvarlig instans på russisk side er Det føderale byrået for hydrometerologi og miljøovervåking, Roshydromet. 
 
Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, deltar som observatør.
 
Det har ikke vært noen internasjonal forskningsekspedisjon til området siden 2007.  
 
Omfanget av brukt atombrensel, reaktorer og annet radioaktivt avfall på havbunnen i Karahavet og i den russiske delen av Barentshavet er stort. Sovjetunionen, senere Russland, lagret radioaktivt avfall her fram til 1992.