Hopp til hovedteksten
Skrei_i_kar.jpg
Skreien har satt "verdensrekord" i gyting i år.
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

”Verdensrekord” i torskeegg

Skreien har satt ”verdensrekord” i gyting i år. Havforsker Knut Korsbrekke forteller at det flyter omtrent 900 milliarder egg i Hølla-området i Lofoten. Årets skreikart viser at det har vært et godt innsig av gytemoden torsk.

– Skreitoktet starta i Tromsø 17. mars og ble avslutta i Bodø i går, forteller Korsbrekke. Han var toktleder på skreitoktet og opplyser at det ble registrert noe mindre skrei enn fjorårets rekordnotering.

Ni- og tiåringer

– Mesteparten av gytefisken er ni og ti år gamle, noe som gir ei ganske høg gjennomsnittsvekt. Samtidig ser vi at det er mindre lever i fisken. Den ligger litt under gjennomsnittet, noe som kan tyde på at skreien har hatt dårligere tilgang på mat enn tidligere år, sier Korsbrekke.

Skreikart-2014_C.jpg

Skreikartet viser fordelinga av skrei på strekninga mellom Tromsø og Bodø.

Mest ved Røst og på Hølla

Han forteller også at det var mest skrei på gytefeltene ved Røst (østsiden) og på Hølla mellom Svolvær og Skrova. Det var også på Hølla at det ble observert større mengder torskeegg enn noen gang tidligere.

– Den høyeste tettheten var på mer enn 26 000 egg per kvadratmeter. Hølla er et relativt lite område, men enkle betraktninger rundt arealet antyder at det nå flyter om lag 900 milliarder egg i vannmassene der. Hvert egg er ca 1,4 mm i diameter, og skulle man ta på seg arbeidet med å legge dem etter hverandre vil det rekke fra jorda til månen mer enn tre ganger, sier Korsbrekke.

Totalt antall egg gytt i toktområdet blir mange billioner (en billion er en million millioner).

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)