Hopp til hovedteksten
Semipelagisk bunntrål
Semipelagisk trål designet av CRISP partneren Egersund Group AS og benyttet i forsøkene 
Utskriftsvennlig versjon

Miljøvennlig torsketråling

I mars var Senter for miljøvennlig fangst, CRISP, på tokt med ”G.O. Sars” nordvest av Nordkapp for å teste ut ulike nyvinninger. Vi monterte mange videokameraer i og på ulike tråler for å lære mer om hvordan torsken oppfører seg når den fanges. Noen av erfaringene er samlet i en video.

Filmen viser hvordan torsk oppfører seg når den fanges i trål. Fokus er på seleksjon av størrelse og hvordan bli kvitt overskuddsfangst når fangsten blir for stor. Filmen viser også hvordan ny teknologi kan bestemme art og størrelse på fisken som fanges med trål.

Denne teknologien kan også brukes til forbedret vitenskaplig kartlegging av fiskebestander, og den kan videreutvikles til aktivt å velge ut ønsket art og størrelse under kommersielt trålfiske. Til slutt viser vi hvordan trålfisket kan utvikles til å bli mer skånsomt mot bunn ved overgang til semipelagiske trålteknikker hvor vi løfter tråldørene opp fra bunnen og benytte lettere trålgear som setter mindre ”fotavtrykk” enn tradisjonelle rockhopper bunngear.

På forsøksfeltet utenfor Finnmark var det store forekomster av torsk i hele vannsøylen.

I filmen viser vi hvordan en pelagisk trål med 40 m åpningshøyde effektivt fanger torsk som står i et slør oppe i vannmassene. Kameraobservasjoner av fisk som passerer bakover i trålen er brukt til å beregne fangsteffektiviteten. Et kamerasystem utviklet av Kongsberg Maritime, Simrad ble brukt til å overføre levende video til broen under forsøkene. Telling av fisk innenfor et gitt tidsintervall (for eksempel 1 minutt hvert 5 minutt) og gjennomsnittsvekt var grunnlag for beregnet fangst per tråltime.Vi hadde fangster på over 30 tonn/time med den pelagiske trålen. For bunntrålen rigget semipelagisk der tråldører og sveiper var løftet opp fra bunnen oppnådde vi fangstrater i overkant av 50 tonn/time.

Foruten å telle fisken som passerte gjennom trålen, benyttet vi et system som identifiserte fiskeart og lengden på fisken som ble fanget i trålen, det såkalte DeepVision-systemet. Filmen viser måling av lengder på all fisk som passerte gjennom trålen i løpet av ett minutt. Her er også vist eksempler på artsbestemmelse og lengdemåling av andre arter enn torsk som ble fanget. Lengdemålingene var grunnlag for beregning av gjennomsnittsvekt av fisk som ble fanget i forsøksområdet.Virkningene av fangstreguleringssystemer i trål ble godt dokumentert under toktet.

Vi testet systemet med gummimatte over, både med og uten sorteringsrist foran. Med kamera plassert inni trålen og bak fangstutslippet, ble det vist at fisk passerte under fangstutslippet når posen bak fiskelåsen ble fylt av torsk, og at den svømte lett ut under matten når det var fylt opp med fisk bakenfor. All fisk som unnslapp under fiskeoperasjonen gjorde det under tauing i fangstdypet. Vi gjorde også innledende forsøk med en luke av nett over fangstutslippet.

Denne så ut til å fungere etter hensikten – å unngå tap av fisk under tauing og skånsomt utslipp av fisk når posen var fylt opp.Et siste tema i filmen er egenskapene til et nytt og lettere bunngear. Dette består av bobbinskuler med diameter på 40 cm plassert med 6 m mellomrom, og med fyllstykker på 20 cm i diameter mellom. Bobbinskulene ruller på bunnen, mens gearet mellom disse ”flyter” lett på bunnen. Dette gearet er interessant i kombinasjon med en semipelagisk trålrigging som ledd i arbeidet med å utvikle trålteknologier som er skånsomme mot bunnhabitater.