Hopp til hovedteksten
Blomkålkorall
Blomkålkorall
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Kartlegger på Finnmarkskysten

Toktdagbok: Søndag 13. april kl. 13.30 la ”G.O. Sars” fra kai i Tromsø i et utrolig vakkert vær. Vår første stasjon var rett nord for Sørøya. Vi startet med videoopptak på 200 meters dyp ved midnatt, og observerte sandbunn med mye grus og stein hvor bunnforhold og bunndyr var lite variert.

Den andre stasjonen i samme område var på relativ grunt vann (80 til 60 meter), her så vi en fantastisk fargerik fauna og flora med blant annet rosa blomkålkorall. En tett og vaiende tareskog sto på fjellet i den grunnere delen av videotransektet.

Tareskog

Tareskog

Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet

På grunt vann rett nord for Sørøya står blomkålkorallen Drifa tett på en bunn av skall og rester av polychaet-rør. Under korallen sees en gruppe blågrå sekkedyr (Kukenthalia borealis). Ved nøye ettersyn ser man at de ofte har en ung slangestjerne av typen Gorgonocephalus i kronen.

I dette kuperte kystlandskap finner vi også tett tareskog med både fingertare og stortare. Taren står med sitt lange blad vaiende i takt med bølgene.

Her er steinene fulle av den fiolett-rosa kalkalgen Lithothamnion og andre skorpeformede alger sammen med kolonier av svamper og sekkedyr. Det er en eventyrlig fargerikdom i dette habitatet.

Kalkalge

Kalkalge

Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet

I dette området lever mange organismer sittende på hverandre i sterk konkurranse om å kunne feste seg på en ledig plass og få god tilgang på føde. Langhalsen Ornatoscalpellum stroemii sitter flott på rekke og rad på en hydroide. Dette er et krepsdyr, selv om det mest ligner på hvite skjell. De livnærer seg gjennom å vifte med sine mange tynne armer for å fange mat, forbipasserende partikler i vannstrømmen nær bunnen.

Langhals

Langhals

Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet