Hopp til hovedteksten
Sild-0gr.jpg
Det er funnet mer årsyngel av sild i Barentshavet enn på mange år.
Utskriftsvennlig versjon

Mer sildeyngel i Barentshavet

Høstens økosystemtokt i Barentshavet nærmer seg slutten. Foreløpige observasjoner tyder at det er mer årsyngel av sild i Barentshavet enn på mange år, skriver havforsker Elena Eriksen i denne oppsummeringa.

Under årets tokt er det registrert tette konsentrasjoner av sildeyngel i den sentrale delen av Barentshavet. Det ble observert sildeyngel så langt nord som til 80. breddegrad, og det er overraskende. Foreløpige resultater antyder at 2013-årsklassen vil kunne gi et betydelig bidrag når den rekrutterer til gytebestanden i 2017/2018. Lengden på yngelen er over middels nivå, og det forteller at den har fått tak i nok mat.

Clipboard01.jpg

Figuren viser mengdeindeksen (blå linje) for sildeyngel i milliarder eksemplarer, mens den røde linjen viser gjennomsnittet for perioden 1980 – 2013.

Silderekrutteringen i Barentshavet har vært vekslende gjennom de siste tiårene, med svak rekruttering på 1980-tallet, mens det var god rekruttering på 1990-tallet og rekordhøyt i perioden 2002-2004. 2004 årsklassen  er i dag den største årsklassen i den voksne bestanden. De siste årene har det kun vært observert svake årsklasser av sild, men den negative trenden synes å være snudd i år.

Sild_2013.jpg

Kartet viser hvordan årsyngelen av sild er utbredt i Barentshavet.

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet