Hopp til hovedteksten
Dykker i Porsangerfjorden
Foto: Frithjof Moy
Utskriftsvennlig versjon

Kalk skal redde Porsangerfjorden

Norgeshistoriens største tareskogeksperiment settes nå i gang ved Havforskningsinstituttets feltstasjon Holmfjord i Porsangerfjorden. Bakgrunnen er at store bestander av kråkeboller siden 1970-tallet har herjet kysten av Nord-Norge og spist opp betydelige deler av tareskogen, spesielt i fjorder og på bølgebeskyttet kyst. Frodige tareskoger med rike fiskeforekomster er blitt erstattet av fattig, naken fjellbunn, tett besatt med kråkeboller.

I et pilotforsøk har forskerne funnet ut at brent kalk er svært effektivt for å fjerne masseforekonster av kråkeboller. Området som nå skal kalkes er på 800 000 m2. Det tilsvarer nesten 120 fotballbaner. Forskninsprosjektet Fjordkalk er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for vannforskning og Universitetet i Tromsø. Kalkbehandlingen har som mål å redusere bestandene av kråkeboller tilstrekkelig til at ny tareskog, med dets biologiske mangfold, kan vokse opp igjen. Området det skal kalkes i har i flere tiår sett ut som en undervannsørken, med unntak av tusenvis av kråkeboller. Se video fra forundersøkelsene under.

Treårig prosjekt

Forskningsprosjektet Fjordkalk skal i første omgang løpe over tre år. Dersom forsøket lykkes, tror forskerne at mange nye prosjekter vil bli koblet på det store feltøkologiske laboratorium som nå opprettes utenfor Holmfjord i Finnmark.
 
Miljødirektoratet har nå gitt sin godkjenning til å spre 200 tonn brent kalk utover havbunnen. Håpet fremover er å vinne økt kunnskap om tareskogens økologi nasjonalt og å få tilbake den naturlige tareskogen lokalt. Forskerene tror også at en større tareskog vil ha positive virkninger på lokale fiskebestander. Der man har fått opp igjen tareskogen ser en betydelig mer yngel og andre typer liv.

Havforskningsinstituttets Hans Kristian Strand og Frithjof Moy skal lede feltforsøkene.

Fakta om stortare

Latinsk namn: Laminaria hyperborea
Familie: Laminariaceae
Maks storleik: Ca. 3 m og ca. 4 kg
Levetid: Inntil 20 år
Leveområde: I straumrike kystområde på hard botn frå lavvassgrensa og ned til om lag 30-40 m djup.
Særtrekk: Består av eit festeorgan og ein stilkdel (som begge er fleirårige), og eit oppsplitta blad som vert danna nytt kvart år.
Hausting: Haustast på 2–20 meters djup på kyststrekninga Rogaland–Sør-Trøndelag. Fylka er delte inn i rullerande haustefelt, og kvart enkelt felt er ope for taretråling kvart femte år (kvart fjerde år i Rogaland).

Stortare