Hopp til hovedteksten
Morgenstund
Foto: Kathrine Michalsen
Utskriftsvennlig versjon

Stipendutlysning fra Eggvinfondet for 2013

Eggvinfondet har som formål å tildele stipendier ”til videre utdanning av studenter eller kandidater fra Nord-Norge som tar sikte på å utdanne seg til habile havforskere”. 

Stipend tilgodeses studenter innen havforskning som generell studiestøtte, primært på mastergradsnivå.

Doktorgradsstudenter kan også søke støtte til særskilte behov, eksempelvis utenlandsreise som ikke er fullfinansiert på annen måte.

Søkere må være fra Nord-Norge og ha en nær familietilknytning til landsdelen.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av faglig bakgrunn og videre planer (inntil maksimalt 3 sider). Tilknytning til Nord-Norge må redegjøres for og dokumenteres. Godkjente kopier av vitnemål vedlegges søknaden.

Utlysning for 2013

For året 2013 utlyses det for mastergradsstudenter inntil to stipender på kr 25 000,- hver.

I tillegg utlyses ett stipend for doktorgradsstudenter til enten en faglig reise, støtte til feltundersøkelser eller særskilt faglig utstyr faglig på inntil kr 25 000,-.

Søknad sendes innen 15. november 2013 til:
Eggvinfondet
Havforskningsinstituttet'
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen.

For eventuelt behov for ytterligere informasjon kan Havforskningsinstituttets informasjonsavdeling kontaktes (Tlf: 5523 8500, Faks: 5523 8584)