Hopp til hovedteksten
Barentshavet_nett.jpg
Under årets økosystemtokt har norske og russiske havforskere målt rekordhøye temperaturer i havoverflata i Barentshavet
Foto: Arill Engås
Utskriftsvennlig versjon

Rekordvarmt i overflata, normale temperaturer ved bunnen

Det er målt rekordhøye temperaturer i overflata i Barentshavet, mens temperaturene langs havbotnen er mer normale.

– De høye temperaturene i havflata kan ha sammenheng med den gode sommeren i nord, sier lederen for Havforskningsinstituttets klimaprogram, Randi Ingvaldsen.

Temperaturmålingene fra det norsk-russiske økosytemtoktet i Barentshavet viser at temperaturene i havflata var høyere enn normalt i hele havområdet. I denne sammenhengen tisvarer ”normalen” det såkalte langtidsgjennomsnittet for perioden 1929 – 2007. Enkelte steder har temperaturen vært så mye som fem grader høyere enn normalt.

Godt vær

– Godværet i sommer er en god kandidat til å forklare den høye temperaturen i havoverflata, sier lederen for Havforskningsinstituttets klimaprogram, Randi Ingvaldsen. Hun viser blant annet til at det aldri har vært registrert en varmere sommer i Vardø enn i år, og at avviket der har vært tre grader varmere enn normalen.  I tillegg har atlanterhavsvannet som strømmer inn fra Norskehavet vært varmere enn vanlig.

Temperaturer_2013_grafer-3.jpg

Figur 1: Temperaturavvik (°C) i overflata i august–september 2013.

Lavere enn i fjor

Årets målinger viser også at temperaturen ved bunnen av Barentshavet er høyere enn langtidsgjennomsnittet.

– Likevel er de litt lavere enn de var i fjor, sier Ingvaldsen.

Det er den russiske havforskeren Aleksandr Trofimov som har laget oppsummeringa av temperaturmålingene fra årets økosystemtokt. Han opplyser at temperaturene som er registrert i det faste oseanografiske snittet fra Kola og nordover er høyere enn vanlig, og at en må tilbake til 1951 for å finne tilsvarende temperaturer. Russiske havforskere har målt temperaturer i det såkalte Kolasnittet sia 1900. I år var det ingen is i Barentshavet august og september, og isgrensa lå på 84 grader nord.

Temperaturer_2013_grafer-4.jpg

Figur 2: Temperaturavvik (°C) nær bunnen i august–september 2013.

Temperaturer_2013_grafer-1.jpg

Figur 3: Temperatur (°C) i overflata i august–september 2013.

Temperaturer_2013_grafer-2.jpg

Figure 4: Temperatur (°C) ved bunnen i august–september 2013.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet