Hopp til hovedteksten
Johan Hjort
Forskningsfartøyet "Johan Hjort" i Vesterålen
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Siste nytt fra havet

70 % av all fisk som fanges i Norskehavet og Barentshavet lever i Lofoten – Vesterålen som egg, yngel eller larve. På mini-seminaret "Siste nytt fra havet" får du bl.a. presentert resultatene av Havforskningsinstituttets kunnskapsinnhenting fra dette området. Seminaret finner sted i Oslo 19. mars.

Vi legger frem Havforskningsrapporten 2013 og rapporten fra Kunnskapsinnhenting Barentshavet - Lofoten - Vesterålen (KILO). Sted  og tid: Grand Hotell i Oslo tirsdag 19. mars kl. 1200  - 15.00.

Les mer om påmelding og program:

Det unike ved Lofoten-Vesterålen

• Stabile, uavbrutte havstrømmer blandes godt sammen.
• Smal sokkel, mange opphopningsområder.
• Mye lys om sommeren gir tilnærmet døgnkontinuerlig planteplanktonproduksjon.
• Svært høy biologisk produksjon i alle ledd i næringskjeden.
• Store mengder dyreplankton.
• Høy tetthet av fiskelarver fra noen av verdens største fiskeforekomster i Barentshavet og Norskehavet.
• Stort artsmangfold både i vann og på land.
• Viktige gytefelt og larveproduksjon av nordøstarktisk torsk.
• Det som skjer her har store konsekvenser for økosystemene i Barentshavet og Norskehavet.
 

Lofoten/Vesterålen