Hopp til hovedteksten
Heikki Holmaas
Utviklingsminister Heikki Holmås deltok i dag på Fiskerifaglig Forum sitt seminar "Fisk for matsikkerhet og utvikling" i Oslo. 
Foto: Espen Bierud
Utskriftsvennlig versjon

Fiskerifaglig Forum fikk besøk av minister

Utviklingsminister Heikki Holmås deltok i formiddag på Fiskerifaglig Forum sitt seminar "Fisk for matsikkerhet og utvikling" i Oslo. Ministeren holdt et halvtimes innlegg om regjeringens nye strategi "Matsikkerhet i et klimaperspektiv". Holmås snakket da særlig om viktigheten av å få til lokalt eierskap i bistandsprosjektene i utviklingsland.

Nytt forskningsfartøy

Ministeren snakket også om at Havforskningsinstituttets nye forskningsfartøy, som vil stå klar i 2015, er en av de viktigste og største satsingene innen fiskeriforvaltning i vår tid. Holmås fremhevet også det han kalte for en suksesshistorie - Nansenprogrammet og "Dr. Fridtjof Nansen" sitt bidrag i Namibia. -Vi må forvalte marine ressurser i et globalt perspektiv, sa Holmås, som også mente at kompetanseoppbygging vil være det viktigste i alt bistandsarbeid.

Fiskerikriminalitet

Utviklingsministeren brukte også tid til å snakke om verdens fiskerikriminalitet. -UNEP regner med at fiskerikriminaliteten raner havene for fiskeriressurser verdt 180 milliarder kroner hvert år. Norge engasjerer seg i prosjekter for å overvåke dette ulovlige fisket. Det ble pekt på viktigheten av å få til globale overvåkingsorganer og omfattende overenskomster om forvaltning på verdenshavene.   

Norge bruker langt under én prosent av bistandsbudsjettet på å hjelpe utviklingsland med å få til et fornuftig, forskningsbasert fiske. Fiskerifaglig Forum mener en økt innsats på feltet vil være avgjørende for å sikre tilgangen på mat til verdens stadig økende befolkning.  Bærekraftig fiskeri og akvakultur vil unektelig spille en viktig rolle i å skaffe mat til jordens økende befolkning. Norge har høy kompetanse på hele verdikjeden, og kan gjennom rådgivning bidra til å gjøre fiskeri og oppdrett til en viktig vekstfaktor.

Seminaret foregår over to dager på Thon Hotel Opera, hvor de rundt 50 deltakerne får servert foredrag om fiskerivitenskapelig aktivitet, med hovedvekt på prosjekter i utviklingsland. I dag blir det også politisk paneldebatt, med Einar Lunde som debattleder.