Hopp til hovedteksten
Reke_og_korall1.jpg
Reker, koraller og mange andre dyr i havet har skall som bygges av kalk, og havforsuring fører til at artene er sårbar for havforsuring.
Foto: Havforskningsinstituttet/Mareano
Utskriftsvennlig versjon

Barentshavet surest i nord

– Barentshavet er surest i nord, det vil si i områdene ved Svalbard og langs polarfronten, sier havforsker Melissa Chierici. Hun har leda  arbeidet med å overvåke havforsuring i norske farvann.

I dag la gruppa fram rapporten sin, og Chierici sier det ikke er uventa at havet er surest i nord, fordi kaldt hav er mer følsomt for forsuring enn de litt varmere havområdene lenger sør. En annen rapport viser at Norskehavet forsures raskere enn andre hav, skriver Klima- og forurensingsdirektoratet på sine nettsider.

Havforsuring

En tredjedel av karbondioksidmengdene som vi slipper ut i atmosfæren, har til nå blitt løst i havet.

Havet har derfor vært sett på som en pumpe som drenerer atmosfæren for CO2 og dermed forsinker global oppvarming.

Etter hvert som mengden CO2 øker, minsker havets evne til å ta opp CO2. Dette medfører at økte CO2-utslipp til atmosfæren får enda større innvirkning på jordas klimasystem.

Effektene av havforsuring har så vidt begynt å melde seg. Til å begynne med løses CO2 i overflaten og pH-verdien synker der. Deretter forplanter det seg nedover. Denne prosessen tar lang tid. Derfor kommer pH-verdien i havet til å fortsette å synke i mange tiår fremover.

Forsuringen gjør at kalk blir lettere oppløselig. Mange dyr i havet er avhengige av kalk, og de får problem når skall og skjelett ikke lenger fungerer optimalt.

 

Havforsuring

Havforsuring i Barentshavet

Arktiske havområder, som Barentshavet er spesielt utsatt for forsuring. Årsaken er blant annet at CO2 lettere løses opp i kaldt vann og at polart vann naturlig har lave karbonatinnhold og dermed har større kapasitet til å ta opp mer CO2. Internasjonalt og nasjonalt har det foregått en kraftig vekst innen forskning på biologiske effekter av havforsuring siden forrige faggrunnlag i 2009.

Les mer i Status for miljøet i Barentshavet og ytre påvirkning – rapport fra Overvåkingsgruppen 2017

 

Havforsuring i Norskehavet

Overvåking av havforsuring i Norskehavet viser at pH og karboninnhold varierer betydelig mellom steder og over tid. Analyse av historiske data tyder på at forsuringen skjer raskere i deler av Norskehavet enn gjennomsnittet globalt. Analysen viser at pH i deler av Norskehavet har sunket med 0,13 pH-enheter i løpet av ca. 30 år.

Les mer i Status for miljøet i Norskehavet – rapport fra Overvåkingsgruppen 2016

Havforsuring

Kontaktpersoner

Melissa Chierici
949 74 551