Hopp til hovedteksten
Makrell og sild
ICES kvoteråd for makrell, nvg-sild, kolmule, vestleg hestmakrell og hestmakrell i Nordsjøen kjem den 29. september.
Foto: Leif Nøttestad
Utskriftsvennlig versjon

Norsk makrellkartlegging ferdig

Makrellutbredelsen er formidabel. 2010-årsklassen ser ut til å komme inn i den voksne bestanden med stor tyngde i store deler av utbredelsesområdet, noe som tyder på fortsatt sterk makrellrekruttering.

”Libas” og ”Eros” har gjennomført makrellkartleggingen bortimot til punkt og prikke. Fartøyene har nådd yttergrensene av makrellutbredelsen i de fleste kartlagte områdene, med unntak av i det nord-nordvestlige hjørne i tillegg til sørlige Nordsjøen.
 
Vi startet fra Bergen 4. juli med de to innleide fiskebåtene. De ankom begge Tromsø i løpet av helgen. Med dette er den norske delen av den internasjonale makrellkartleggingen over. Nå blir det spennende å følge avslutningen med forskningsfartøyet ”Arni Fridriksson” fra Island og makrellkartleggingen vestover inn i grønlandsk farvann for å få dokumentert hvor langt vestover makrell har vandret der i år.
 
Makrellotolitter

Makrellotolitter for alderslesing.

Foto: Leif Nøttestad
 
Omlag 10 % av makrellen i vår kartlegging hadde ikke gytt. Det tyder på at en større andel enn tidligere gyter i mer nordlige farvann, noe som vil påvirke makrellens vandringssyklus gjennom året. Muligens vil mer makrell ikke vandre særlig langt sørover om høsten, men forbli i mer nordlige farvann gjennom året.
 
Data fra de norske, islandske og færøyske kartleggingene skal nå brukes til en ny estimering av makrellbestandens størrelse og fordeling. Målet er å få godkjent mengdemålings-metodikken med standarisert tråling under den internasjonale makrellevalueringen i Det internasjonale råd for havforskning, ICES, i februar 2014.
 
Snittvekt makrell

Gjennomsnittlig vekt på makrellen. Blå linje er "Libas" rød er "Eros".

Foto: Valantine Anthonypillai
Snittvekt sild

Gjennomsnittlig vekt på silda. Blå linje er "Libas" rød er "Eros".

Foto: Valantine Anthonypillai

Fakta om makrell

Latinsk navn: Scomber scombrus
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai–juli),
vest av Irland og De britiske øyer (mars–juli) og i spanske og
portugisiske farvann (februar–mai)
Oppvekstområde: Sørlige Nordsjøen, vest av De britiske
øyer og vest av Portugal
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: Plankton, fiskelarver og småfisk

Makrell

Kontaktpersoner

Leif Nøttestad
992 27 025