Hopp til hovedteksten
Tråldører
Tråldører 
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Makrelltoktet har begynt

De to innleide fiskefartøyene ”Eros” og ”Libas” er i gang med årets kombinerte økosystemtokt og makrelltokt. 
Hovedmålet med årets tokt er mengdemåling og utbredelse av nordøstatlantisk makrell. I tillegg til den norske innsatsen deltar islendingene og færøyværingene med forskningsfartøyet ”Arni Fridriksson” og den innleide tråleren/ringnotfartøyet ”Finnur Fridi”, henholdsvis. 
 
Toktleder og internasjonal toktkoordinator Leif Nøttestad regner med at omtrent en måneds innsats for hver av båtene også vil gi bedre innsikt i soneutbredelse, vandring, romlig overlapp, diett og aggregering for makrellen. 
 
Leif Nøttestad

Leif Nøttestad intervjues av TV2.

Foto: Kjartan Mæstad
 
For å sikre best mulig datagrunnlag er det utviklet en standardisert pelagisk trål Multpelt 832 som alle båtene bruker. Både riggingen av trålen er standarisert i tillegg til at alle båtene følger en protokoll for selve gjennomføringen av trålingen. Den fisker fra helt oppe i overflaten og ned til 35 meters dyp. Alle fartøyene fisker med standardisert wire, tråldører, fløyt, sensorer på trålhøyde og bredde slik at resultatene kan brukes til kvantitativ mengdeberegning av makrell. Det er også satt inn undervannskamera i trålen på Libas og Eros i tillegg til sonarregistreringer for god dokumentasjon av fangsteffektivitet og adferd til makrellen under de ulike trålhal.
 
Makrellfangst

Lise Langård og Valantine Anthonypillai inspiserer første fangst med makrell. Til venstre trålbas på Libas. 

Foto: Kjartan Mæstad
 
- Vi kommer til å kartlegge makrellens bestandsstørrelse og utbredelse innenfor om lag 2 millioner kvadratkilometer så godt vi kan med en kombinasjon av standarisert kvantitativ tråling på forhåndsoppsatte stasjoner, kontinuerlige flerstrålesonar- og ekkoloddregistreringer, undervannskamera og biologiske prøver. Arealet er omtrent seks ganger Norges flateareal, sier Leif Nøttestad.
 
- Vårt hovedmål er å estimere makrellbestandens størrelse og fordeling på en så sikker og pålitelig måte som mulig, slik at vi også kan få godkjent mengdemålings-metodikken under den internasjonale makrellevalueringen, såkalt benchmark, i ICES i februar 2014. 
 
Libas

Libas

Foto: Kjartan Mæstad
 
De innleide fiskebåtene ”Eros” og ”Libas” er like godt utstyrt med ekkolodd og sonarer som Havforskningens egne fartøy og foretar kontinuerlig akustiske registreringer med to flerstrålesonarer og fem ekkoloddfrekvenser på hvert fartøy. 
 
Studier av sild, kolmule og annen pelagisk fisk foregår parallelt. Det samles også inn oseanografiske CTD data både kontinuerlig og på stasjoner, tas planktonprøver og utføres hvalobservasjoner. Dette gjør at toktet også har status som økosystemtokt. 
 
Eros

Eros i Bjørnefjorden

Foto: Kjartan Mæstad

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet