Hopp til hovedteksten
laks i oppdrett
Utskriftsvennlig versjon

Vil finne genene som styrer pubertetsalder hos laks

Tidlig kjønnsmodning hos laks kan bli et problem for oppdrettnæringen i fremtiden dersom sjøtemperaturen stiger som følge av klimaendringer. I et nytt prosjekt skal forskere undersøke muligheten for å avle på egenskaper relatert til alder ved kjønnsmodning hos laks slik at avl kan bidra til sein kjønnsmoding dersom det blir høyere vanntemperatur.

- Målet med prosjektet er å identifisere gener og/eller regioner i genomet som styrer alder ved pubertet hos laks. Siden pubertet hos laks også påvirkes av miljøfaktor som lys, temperatur, og fôrtilgang, skal vi også prøve å identifisere miljøfaktorer som forandrer genomets mulighet for å uttrykke de faktorene (epigenetik) som påvirker pubertet hos laks, sier Anna Wargelius som er prosjektleder.

Bruker ulike metoder

For å finne gener eller områder i genomet som påvirker tidspunktet for pubertet og dermed kjønnsmodningen, kommer forskerne til å bruke flere metoder.

- Vi skal blant annet sekvensere og sammenligne genomsekvensene til laks i flere elver som karakteriseres av sen eller tidlig modning hos laks i Nord- og Sør-Norge. Ved å sammenligne genomsekvensene fra fisk som gyter tidlig og sent i flere geografiske regioner, kan vi identifisere mutasjoner i genomet som er linket til gener som styrer tidspunkt for kjønnsmodning, sier Wargelius.

For å finne flere regioner i genomet som styrer kjønnsmodingen, skal det også gjøres forsøk med dverghanner.

- Dverghanner er en ideell modell å bruke ettersom den blir tidligere kjønnsmoden enn den ”vanlige” laksen som svømmer ut i havet for å beite, sier Wargelius.

En annen innfallsvinkel vil være å bygge opp mer kunnskap om allerede identifiserte faktorer relatert til kjønnsmodning hos andre vertebrater enn laks. Disse faktorene kommer til å bli identifisert i laksegenomet og vil forenkle kartleggingen av gener som bidrar inn mot tidspunkt for kjønnsmoding.

- Ved å kombinere data fra disse tre metodene vil vi identifisere genregioner som påvirker pubertetsalder hos laks, sier Wargelius.

Miljøfaktorer påvirker

Det andre målet i prosjektet er å finne ut hvordan miljøfaktorer påvirker tidspunktet for pubertet hos laks.

- Derfor vil vi studere epigenetiske faktorer som kan modelere pubertetsalder. For å identifisere mulige epigenetiske mekanismer knyttet opp mot pubertetsregulering vil vi bruke klonede linjer av laks. Disse klonede og dermed genetisk identiske fiskene blir utsatt for ulike temperatur- og lysbehandlinger. Siden de er genetisk like vil de respondere likt, og dermed er det lettere å identifisere de epigenetiske effektene som miljøet har bidratt med, sier Wargelius.

Finansiering og prosjektdeltakere

Prosjektet har fått 15,9 millioner kroner fra Forskningsrådet. Det starter i år og skal være ferdig til 2017. Samarbeidspartnere er IMBIM, Uppsala Universitet (Sverige), Utrecht Universitet (Nederland), CIGENE (Norge), Universitetet i Tromsø (Norge) og Havforskningsinstituttet.

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett