Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Februar

Publisert: 25.02.2013 - Oppdatert: 28.02.2013
Isbre_Svalbard_nett.jpg

Lavtrykkenes ferd kan gi klimatiske og økologiske konsekvenser i nord

Lavtrykkenes ferd inn i Barentshavet påvirker havsirkulasjonen og varmetapet fra havet til atmosfæren. Det har klimatiske og økologiske konsekvenser for både Barentshavet lokalt og Arktis regionalt.

Publisert: 01.03.2013
Nansen1000.jpg

Nansen på North Atlantic Seafood

Gjennom snart 40 år har Noreg hatt fiskerisamarbeid med utviklingsland, med spesiell fokus på land i det sørlege Afrika. Målet har vore å dele kunnskap for å etablere god, forskingsbasert forvalting av landa sine eigne fiskeressursar. Dette vert eit viktig tema under North Atlantic Seafood Forum i Bergen kor over 30 representantar for afrikanske land er venta å delta.

Last ned:
Publisert: 22.02.2013 - Oppdatert: 01.03.2013
Modellforskere_nett.jpg

Forskere jakter på nye modeller

– Det er første gang at forskere med så ulik bakgrunn setter seg sammen for å finne fram til en felles plattform. Det er fordi vi trenger ei oppgradering av modellene som brukes for å beregne fiskebestander og annet liv i havet, sier havforsker Benjamin Planque.

Publisert: 18.02.2013 - Oppdatert: 05.03.2013
Overvåkingsgruppen Norskehavet

Norskehavet under lupen

Overvåkingsgruppen for Barentshavet og Norskehavet er nå klar med sine resultater for 2013. Norskehavet er et meget produktivt område, men samtidig viser siste års målinger en kraftig nedgang i mengden dyreplankton. Dette er kjerneområdet til raudåta, og den samlede planktonproduksjonen er fødegrunnlaget for fisk, sjøpattedyr og sjøfugl. Det er derfor grunn til å følge ekstra godt med på utviklingen fremover.

Publisert: 14.02.2013
Biotopkart området  Tromsøflaket-Eggakanten

Nytt biotopkart for området Tromsøflaket - Eggakanten

MAREANO sin karttjeneste er oppdatert med et nytt kart som viser den modellerte fordelingen av biotoper i området Tromsøflaket-Eggakanten. Biotoper er områder med særegne bunndyrsamfunn og likt fysisk miljø.

Publisert: 13.02.2013
0059385-Hywind_on_location-Photo_Trude_Refsahl-Statoil.jpg

Mangelfull konsekvensvurdering av vindturbiner

Kunnskapsmangelen om støy i havet rundt planlagte vindturbiner er så stor at Havforskningsinstituttet ønsker grundige forundersøkelser. I en høringsuttalelse til utbygging på Siragrunnen frykter instituttet en forringelse av området som gytefelt for sild. Det påpekes også at ingen vet noe om mulige rødlistearter i området.

Publisert: 13.02.2013 - Oppdatert: 19.02.2013
Fiskebat_i_Lofoten._nett.jpg

Lofoten–Vesterålen – noe helt for seg selv

Kronikk i Aftenposten 12.02.13. Om det er et område som har så stor naturverdi at det ikke bør åpnes for petroleumsvirksomhet, så er det Lofoten–Vesterålen.

Publisert: 12.02.2013 - Oppdatert: 20.02.2013
Tral_rigges_lite.jpg

Ikke noe fiskerieventyr i Polhavet

Kronikk i Aftenposten 12.02.13. Det er usannsynlig at issmeltingen i Arktis endrer mye på fiskemønsteret i nord. Derfor blir det neppe kommersielt fiske i Polhavet på lenge.

Publisert: 06.02.2013
Havsil

Fisker stadig eldre tobis

I 2013 er kvoterådet for tobis i norsk sone sett til 20 000 tonn. Svak rekruttering fleire år på rad gjer at det framleis er 2009-årgangen som ber det norske tobisfisket i Nordsjøen. Den fire år gamle tobisen vil dominera fangstane i det komande fisket dersom rekrutteringa av 2012-årgangen også sviktar.