Hopp til hovedteksten
Fiskebåter
Fiskerifaglig Forum inviterer til seminar på temaet " Fisk for matsikkerhet og utvikling"
Utskriftsvennlig versjon

Fisk for matsikkerhet og utvikling

Fiskerifaglig forum (FFF) har gjennom flere år satt fokus på betydningen av at Norge i fremtiden skal ha større innsats innen bistandsområder hvor Norge har komparative fortrinn. Norge er i mange sammenhenger for en stormakt å regne innenfor ulike områder av marin- og ferskvannsforskning, forvaltning og utvikling, og etter FFF sitt syn burde dette gjenspeiles i bistandsbudsjettet gjennom større innsats innen fiskeri og akvakultur.

Den 13. og 14. mai inviterer FFF til seminar på Thon Hotel Opera i Oslo med tittel "Fisk for Matsikkerhet og Utvikling". Dag 1 fokuserer på de tanker de ulike partiene har om temaet og hvordan de ser for seg fremtidig innsats. Utviklingsminister Heikki Holmås, Forskningsdirektør ved NIFES, Bente Torstensen, og leder av Marine and Inland Fisheries Services ved FAO, Gabriella Bianchi, vil i tillegg holde foredrag. Under dag 2 presenteres utvalgte pågående prosjekter og utfordringer knyttet til:

  • Oppbygging og vedlikehold av kompetanse for bedre forskning, overvåkning og forvaltning av kyst- og havområder
  • Matsikkerhet gjennom akvakultur i land hvor Norge kan utgjøre en positiv forskjell.