Hopp til hovedteksten
Flygeskrei_nett.jpg
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Ekstremt mye skrei enkelte steder

Årets skreikart er klart. Det er utarbeidet etter skreitoktet som blei avslutta like før påske. I år blei det funnet ekstremt mye skrei enkelte steder.

– På kartet ser det ikke ut som om det er så mye tettere med skrei i år enn i fjor og tidligere år. Det kommer av at verdiene vi bruker for å lage såkalte isolinjer nå er for lave, og dermed ikke får med alle variasjonene i skreimengde. Det må bli slik, blant annet for at vi skal kunne sammenligne med tidligere kart. Ellers hadde det ikke vært farge i det hele tatt på de kartene som er 10 år gamle, sier havforsker Erik Berg. Han har vært toktleder på skreitoktet i en årrekke.

Skreikart-2013.jpeg

Årets skreikart viser rekordhøge registreringer av gytemoden torsk. (Kart: Karen Gjertsen)– Vi måler tettheten av fisk i ekkoverdier, og det som benevnes som gode forekomster på kartet starter på ekkoverdier på 1.250 per nautisk mil. I år har vi mange nautiske mil med verdier på 5.000 – 10. 000. Vi var også helt oppe i ekkoverdier 70.000 på en nautisk mil. Det sier seg selv da at fargene på kartet blir litt unyansert, sier Berg

Skreikart_2008-2012.jpg

Skreikart for perioden 2008 - 2012.

- Kartene får ikke med seg alle variasjonene i skreimengder. Derfor blir de litt unyanserte, sier havforsker Erik Berg.