Hopp til hovedteksten
Sild og makrell
Foto: Leif Nøttestad
Utskriftsvennlig versjon

Betydelig nedgang i kvoterådene for nvg-sild og makrell

Havforskernes kvoteråd for de store pelagiske bestandene i Norskehavet er betydelig lavere enn rådene som er gitt de siste årene. Makrellrådet går ned med nærmere 100 000 tonn, mens kvoten for ngv-sild reduserer med over 200 000 tonn. Lyspunktet er den vesle torskefisken kolmule, hvor rådet nesten dobles.

Det er ICES, det internasjonale rådet for havforskning, som gir kvoterådene på de store pelagiske bestandene. Makrellrådet fra ICES går ned fra 639 000 tonn til 542 000 tonn, mens silderådet synker fra 833 000 tonn til 613 000 tonn. Kvoterådet for kolmule settes opp fra 391 000 tonn til 643 000 tonn.

Intensivt fiske og rekrutteringssvikt

Forskningsdirektør Reidar Toresen på Havforskningsinstituttet peker på at makrell og sild har en utvikling som utløser visse begrensninger i fisket. For kolmula går det bedre og dermed øker anbefalt kvote. Han forteller at fremtidsutsiktene for de tre bestandene vurderes noe ulikt.   

– Silda er tydelig på vei ned fordi rekrutteringen til bestanden er svak. Makrellbestanden høstes intensivt og over det nivå som er anbefalt av ICES. Det er stor sannsynlighet for at det vil virke negativt inn på makrellbestanden dersom dette intensive fisket fortsetter. Kolmula ser ut til å ha en god utvikling fordi nye sterke årsklasser er på vei inn i bestanden. 

Følger med på planktonet

Alle disse tre bestandene beiter på dyreplankton i Norskehavet. I løpet av de siste ti årene er det observert en nedgang i mengden dyreplankton i dette området. Reidar Toresen sier at disse endringene kan ha betydning for hvordan det går med makrellen, silda og kolmula på sikt, og at Havforskningsinstituttet følger utviklingen nøye.