Hopp til hovedteksten
Sjøstjerne
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Varmere bunnvann i Barentshavet

Barentshavet er varmere enn normalt, og helt i sørøst er temperaturen på høyde med rekordnivåene fra tidlig på 50-tallet.  Temperaturen har steget mer langs bunnen enn i resten av Barentshavet, viser tall fra Havforskningsinstituttet og det russiske søsterinstituttet Pinro.

– Det er først og fremst i vest og nordvest at Barentshavet er varmere enn normalt, spesielt nær bunnen, sier lederen for Havforskningsinstituttets forskningsprogram for klima og fisk, Randi Ingvaldsen.

Mer fra Atlanterhavet

Norske og russiske forskningsfartøy har målt temperaturen over hele Barentshavet i forbindelse med det årlige økosystemtoktet. Ingvaldsen sier oppvarminga langs bunnen i de vestlige og nordvestlige delene av Barentshavet skyldes at strømmene med Atlanterhavsvann til disse områdene har blitt sterkere. Hun mener det kan være med på å forklare de store konsentrasjonene av torsk og lodde i disse områdene.
– I sonen mellom 50 og 200 meters dyp er det varmere enn gjennomsnittet og omtrent som i 2011. I resten av vannsøyla er det imidlertid ikke spesielle forhold i år. I overflata er det faktisk betydelig kaldere enn i 2011, sier Ingvaldsen.

Bunntemperaturer.jpg

Kartet viser hvordan temperaturene langs bunnen av Barentshavet avviker fra gjennomstnittet. Bunnvannet har blitt varmere i hele Barentshavet.(Illustrasjon: Aleksandr Trofimov/Pinro)

På rekordnivå

I sørøst har temperaturen steget mer enn i resten av Barentshavet.
– Den er på høyde med rekordmålingene i 1951, sier den russiske havforskeren Aleksandr Trofimov. Han forteller også at vannet langs havbunnen har blitt varmere over hele Barentshavet, noe som er uvanlig. Fra år til år blir vannet som regel varmere i noen områder, mens det kjøles ned i andre.

Lavtrykk og vind

Sjøl om vannet i overflata stort sett varmere enn gjennomsnittet, er det betydelig kaldere enn i 2011.
– Årsaken til de spesielle forholdene er sannsynligvis knyttet til det store trykk- og vindfeltet i nord som har vært noe annerledes i 2012 enn årene før. Det er også mulig at det er påvirket av en sterk storm over Polhavet i august 2012. Det er denne stormen som så langt har fått ”skylden” for rekordminimumet i is i år, forteller Randi Ingvaldsen.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet