Hopp til hovedteksten
Tre diretører
Rektor Jarle Aarbakke, Universitetet i Tromsø, direktør Jan Gunnar Winter, Polarinstituttet, og Tore Nepstad skal samarbeide nært om det nye isgående forskningsfartøyet som skal være ferdig i slutten av 2015.  
Utskriftsvennlig versjon

Svært fornøyd med to nye forskningsfartøy

Administrerende direktør Tore Nepstad er svært fornøyd med at det bevilges penger til to nye norske forskningsfartøy i Statsbudsjettet 2013.
-Et nytt isgående forskningsfartøy betyr at norske forskere får en unik plattform for å utforske havområdene i nord og i Antarktis. Dette er en gledens dag for oss alle, sa administrerende direktør Tore Nepstad på vegne av Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø og Polarinstituttet når han presenterte prosjektet i Tromsø i dag.

Norsk Polarinstitutt skal eie fartøyet på vegne av Staten, Havforskningsinstituttet skal drifte det og Universitetet i Tromsø vil være den største brukeren.

-I tillegg til blir det mulig for andre forskningsinstitusjoner som arbeider i polare havområder å bruke fartøyet, understreket Jarle Aarbakke, Jan Gunnar Winter og Tore Nepstad.

Fartøyet er beregnet ferdig i slutten av 2015 dersom alt går etter planen. I januar starter prekvalifisering av verft og håpet er å skrive kontrakt våren 2013. Bevilgningen på 2013 budsjettet er på 75 millioner av en total kostnad på 1,4 milliarder.

På Utenriksdepartementets budsjett er det også satt av 45 millioner kroner til nytt forskningsfartøy som skal erstatte ”Dr. Fridtjof Nansen” som arbeider utenfor kysten av det sørlige Afrika. Også dette fartøyet driftes av Havforskningsinstituttet og det blir instituttet som skal følge opp bevilgningen.

-Vårt utstrakte utviklingssamarbeid har gitt gode resultater, og et nytt fartøy vil sette oss i stand til å bidra enda sterkere til at det blir etablert en bærekraftig forvaltning av havets ressurser – også i Afrika, sier Tore Nepstad.

En ny ”Dr. Fridtjof Nansen” vil koste om lag 440 millioner 2012-kroner.
 

Les bakgrunnsnotat:

Nytt isgående forskningsfartøy