Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Stipendutlysning fra Eggvinfondet for år 2012

Eggvinfondet har som formål å tildele stipendier ”til videre utdanning av studenter eller kandidater fra Nord-Norge som tar sikte på å utdanne seg til habile havforsker”.

Stipend tilgodeses studenter innen havforskning som generell studiestøtte, primært på mastergradsnivå.

Dr.gradsstudenter kan også søke støtte til særskilte behov, eksempelvis utenlandsreise som ikke er fullfinansiert på annen måte.

Søkere må være fra Nord-Norge og ha en nær familietilknytning til landsdelen.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av faglig bakgrunn og videre planer (inntil maksimalt 3 sider). Tilknytning til Nord-Norge må redegjøres for og dokumenteres. Godkjente kopier av vitnemål vedlegges søknaden.

Utlysning for 2012

For året 2012 utlyses det for mastergradsstudenter inntil to stipender på kr. 25 000,- hver.

I tillegg utlyses ett stipend for dr.gradsstudenter til enten en faglig reise, støtte til feltundersøkelser eller særskilt faglig utstyr faglig på inntil kr. 25 000,-.

Søknad sendes innen 25. oktober 2012 til:
Eggvinfondet
Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
.

For eventuelt behov for ytterligere informasjon kan Havforskningsinstituttets informasjonsavdeling kontaktes (Tlf: 5523 8500, Fax: 5523 8584)