Hopp til hovedteksten
Øyepål
Utskriftsvennlig versjon

God rekruttering gir høyere øyepål-råd

Etter to dårlige år er det registrert god rekruttering til 2012-årsklassen av øyepål. Det gjør at kvoterådet for øyepål neste år gjør et hopp fra 101 000 tonn til 393 000 tonn.  

– Etter to svake årsklasser er det gledelig med god rekruttering igjen. Det gir gode utsikter for øyepålen, sier Espen Johnsen, som er bestandsansvarlig for øyepål på Havforskningsinstituttet. 

Rekruttering øyepål

Rekruttering øyepål oktober 2012.

Kommer an på fangstene

Kvoterådet for øyepål kommer med noen presiseringer: Anbefalt kvote for 2013 er på maksimum 393 000 tonn dersom det blir fanget 101 000 tonn (som tilsvarer anbefalt kvote for 2012). Hvis det er null fangst av øyepål i 2012, så skal kvoten for 2013 ikke overstige 458 000 tonn.

Fisket etter øyepål foregår med småmasket trål på dypt vann langs Norskerenna og over mot Fladen. I 2011 hadde fisket en fangstverdi på fem millioner kroner.   

Vurderes to ganger

Øyepål er en liten og kortlevd torskefisk, som sjelden blir mer enn tre år gammel. ICES, det internasjonale råd for havforskning, vurderer øyepålbestanden to ganger årlig. Først fastsettes det en foreløpig kvote. Kvoten blir oppdatert etter et halvt år når ny informasjon om bestanden foreligger. 


 

Hele rådet:

Øyepål