Hopp til hovedteksten
John Willy Valdemarsen
Leder for CRISP, John Willy Valdemarsen, informerer partnerne i senteret og inviterte gjester om fremdriften.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

God fremdrift i CRISP

Senter for miljøvennlig fangstteknologi, CRISP, samlet partnere og en del andre inviterte gjester til samling i Tromsø forrige uke. Knapt halvannet år etter at senteret ble startet, er det god fremdrift i senteret og en del produkter er snart klare for markedet.

CRISP er et Senter for forskningsdrevet innovasjon og får 80 millioner i kroner støtte over åtte år fra Norges forskningsråd.

To dager i forrige uke var de involverte i CRISP samlet hos NOFIMA i Tromsø. På programmet for den andre årlige samlingen som er holdt i CRISP-regi, stod blant annet en gjennomgang av resultater som er oppnådd i prosjektene og som kan hjelpe fiskerne til mer et miljøvennlig og kvalitetsfremmende fiske.

Teknologi for overføring fra kamera på trål til broen under fiske, styrbare tråldører, regulering av trålfangster og høgkvalitets fotografering av alt som passerer gjennom trålen var noen av eksemplene som ble trukket fram. Simrad står også foran et gjennombrudd i utviklingen av nye sonarer som langt bedre enn i dag kan fortelle notfiskerne størrelsen på stimer de kaster på, samt type og størrelse på fisk i disse stimene.   En økonomisk analyse av trålerflåten utført av Nofima viste stort potensiale for resultatforbedringer dersom senteret lykkes i å utvikle de nye teknologiene som senteret har ambisjoner om.

Forventninger

Dag to var satt av til å informere inviterte gjester fra fiskerinæringen om arbeidet. Representanter fra Fiskeri- og kystdepartementet, Fiskeridirektoratet, trålrederier og  Fiskarlaget var svært interesserte i forsknings- og utviklingsarbeidet  som skjer i CRISP-regi.

Aksel Eikemo som er direktør for ressursavdelingen på Fiskeridirektoratet mente blant annet at teknologiutviklingen som skjer i senteret kan være nøkkelen til at problemene med uønskede fangster i trål- og not-fiskeriene, samt negativ påvirkning på bunnmiljøet  kan reduseres til et forsvarlig nivå.

Skipper og reder Pål Roaldsnes fortalte om rederiets vellykkede omlegging til semipelagisk tråling som betyr mindre bunnpåvirkning og lavere driftsutgifter.  CRISPs arbeid med å videreutvikle instrumentering og trålredskap som kan gjøre denne trålteknikken enda mer robust er hva trålernæringen virkelig trenger nå sa han.

Svømmetunell

Fra åpningen av NOFIMAs svømmetunell

Foto: Kjartan Mæstad

Full fart

Det ble også tid til omvisning på NOFIMA stasjonen i Ringvassøy utenfor Tromsø,  hvor den nye ”svømmetunellen” ble vist frem og offisielt åpnet av CRISP-leder John Willy Valdemarsen.

Allerede 1.oktober er det klart for nytt CRISP-tokt. Da skal det blant annet testes ut en ny innretning som kan regulere trålfangsten, samt observasjoner om torsk og hyse samles like godt foran trålen med semipelagisk rigging av tråldørene.