Hopp til hovedteksten
Geir Lasse Taranger og Anna Wargelius
Det nye BIOTEK-prosjektet blir ledet av Geir Lasse Taranger. Anna Wargelius blir en av de sentrale forskerne.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

40 millioner til nytt prosjekt

I løpet av fire år skal forskere undersøke om det er mulig å utvikle en vaksine som forhindrer at oppdrettsfisk blir kjønnsmoden. Dersom metoden fungerer, kan det blant annet løse problemene med at rømt oppdrettslaks gyter sammen med villfisk.

- Vi er veldig godt fornøyde med at Forskningsrådet vil gi nærmere 40 millioner kroner til dette arbeidet. Prosjektet er relevant for oppdrettsnæringen ved at en skal lage steril fisk med vaksiner, men det har også en viktig forvaltningsrettet dimensjon knyttet til bærekraft og fiskevelferd, sier Tore Nepstad, administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet. Dette er også i tråd med føringene fra Fiskeri- og kystdepartementet om å jobbe med steril laks.

Prosjektet blir ledet av Havforskningsinstituttet, og er et samarbeid med NOFIMA, Universitetene i Tromsø, Bergen, Utrecht og Freiburg, samt Aqua Gen, Lerøy Seafood, Vaxxinova og MSD Health.

Vaksinerer mot kjønnsmodning

I løpet av prosjektet skal forskerne prøve å vaksinere morfisk eller ungfisk slik at de ikke blir kjønnsmodne i oppdrett. Dette vil bygge på grunnleggende forskning på hvordan kjønnscellene blir dannet og videreutviklet i tidlige livsstadier, og omfatter blant annet studier av funksjonen til en rekke gener som en antar er viktige. Mesteparten av forskningen blir på laks, men forskerne kommer også til å bruke sebrafisk for å studere en del mekanismer. Prosjektet vil bruke informasjon som kommer fra kartleggingen av laksens genom for å finne de rette vaksinekandidatene. De nye teknikkene som skal utvikles vil også kunne brukes inn mot annen type vaksinering.

Om prosjektet

Tittelen på prosjektet er ” Sterile salmon by targeting factors involved in germ cell survival: novel vaccination strategies for sustainable fish farming”, og er et bioteknologiprosjekt som blir finansiert gjennom Biotek2021 programmet i Norges Forskningsråd.

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett

Mer om tildelingen

Les mer på Forskningsrådet sine nettsider.