Hopp til hovedteksten
IMBER og Havforskingsinstituttet
Bernard Avril (t.h.) er leiar for IMBER-kontoret. Her saman med nestleiar Lisa Maddison (t.v.), forskingsdirektør Einar Svendsen og styreleiar Eileen Hofmann. Kontoret vart offisielt opna under eit IGPB-symposium i regi av Bjerknessenteret.     
Utskriftsvennlig versjon

Viktig havmiljøkontor til Bergen

Verdas einaste reindyrka forskingsprogram på hav og marine økosystem vert frå no av administrert frå Havforskingsinsituttet på Nordnes.   

Sjølve opninga skjedde 24.  mai. Då stengde dørene i Brest og IMBER internasjonale prosjektkontor var offisielt overflytta til Bergen.

Kva skjer i havet?

Kontoret koordinerer aktivitetane i det internasjonale forskingsprogrammet IMBER (sjå faktaboks). IMBER er det einaste større forskingsprogrammet som utelukkande konsentrerer seg om forholda i havet. Programmet skal – grovt fortald – undersøkja korleis dei store marine økosystema toler global oppvarming, havforsuring og annan menneskeskapt påverknad. Meir enn 3000 forskarar frå heile verda bidreg til dagens åtte IMBER-prosjekt.

Viktig for Bergen

Det er Havforskingsinstituttet som husar kontoret – førebels for fem år. Kostnadene vert delte med Norges forskningsråd.

Forskingsdirektør Einar Svendsen er stolt av at Havforskingsinstituttet er velt som vertskap for det viktige havmiljøkontoret. 

– Havforskingsinstituttet forskar på dei fleste felta som kjem inn under IMBER – marinbiologi, kjemisk og fysisk oseanografi og økosystembasert forvalting. At dette kontoret  vert lagt til oss er eit klart prov på at vi har god fagleg tyngde – også internasjonalt. 

Brekkstang for bergensmiljøet

Bergensmiljøet ligg i front i norsk klimaforsking. Einar Svendsen trur at etableringa av IMBER-kontoret kan skapa positive ringverknader for Bergen som marin klimahovudstad.

– Vi kjem tett på den daglege drifta av IMBER, og det kan fungera som ei brekkstang for å styrkja – ikkje berre Havforskingsinstituttet, men heile bergensmiljøet sin posisjon internasjonalt. Vi får tilgang til eit stort kontaktnett og kan også i større grad vera med på å påverka viktig vegval innan klimaforskinga.        

IMBER

  • Står for Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research.

  • Forskingsaktiviteten er finansiert av det internasjonale forskingsrådet SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research) og IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme).

  • Eit vitskapleg styre med 15 medlemer bestemmer innhaldet i programmet.

  • Oseanograf Ken Drinkwater frå Havforskingsinstituttet er einaste norske medlem i styret.