Hopp til hovedteksten
Nordsjøen
Utskriftsvennlig versjon

Samlet kunnskap om Nordsjøen og Skagerrak

Regjeringen skal legge fram en forvaltningsplan for den norske delen av Nordsjøen og Skagerrak neste år. Grunnlaget for planen ligger i seks nye rapporter som oppsummerer kunnskapen som finnes om området og beskriver hva som mangler.

-Havforskningsinstituttet har ledet arbeidet med en av rapportene og vært medredaktør for to andre. Vår kunnskap er sentral i utviklingen av forvaltningsplanen, sier administrerende direktør Tore Nepstad.

-Selv om Nordsjøen er det havområdet som er blitt mest undersøkt over tid, viser rapportene at det trengs mer kunnskap for å sikre en helhetlig forvaltning av økosystemet, understreker Nepstad.

Det foregår mye næringsaktivitet i Nordsjøen og Skagerrak, og kystområdene er blant Norges mest brukte rekreasjonsområder. Avrenning fra landbasert aktivitet påvirker først og fremst fjord- og kystområdene, mens påvirkningen på havområdet først og fremst kommer fra den store skipstrafikken, oljevirksomheten og fiskeriene.

Les den felles pressemeldingen om Faggruppen sitt arbeid

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak