Hopp til hovedteksten
Figur 9
Elpidia glacialis, eller ”sjøgris” er en typisk dyphavsjøpølse. Den er ikke særlig stor, bare noen få cm. Her er den filmet på 1860 m dyp i nederste del av kontinentalsokkelskråningen.
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

MAREANOs vårtokt er i gang

MAREANOs vårtokt med FF G.O. Sars har nå pågått i litt over en uke. Formålet med toktet er å gjøre ferdig kartleggingen av naturtyper, bunndyr og miljøgifter i Nordland VI utenfor Lofoten, samt å filme havbunnen på Storegga og på sokkelen mellom Kristiansund og Halten.

Så langt har vi undersøkt de dype og mest tidkrevende lokalitetene i Nordland VI. Første del av toktet startet 27. april i Tromsø og ender i Bodø 12. mai. Denne delen dekker Nordland VI. Andre del skal dekke områdene utenfor Midt-Norge, og avsluttes i Tromsø 22. mai.

Så langt har vi dessverre mistet to verdifulle dager på grunn av dårlig vær. Når bølgene blir for store tar ikke redskapene gode prøver, og arbeidet blir risikabelt.

Museums-gjester

Med oss på tokt denne gang har vi tre gjester fra museet i Wales og museet i Bergen. Andy Mackie og Graham Oliver, begge fra museet i Wales, er spesialister på hhv. flerbørstemark og muslinger. Katrine Kongshavn fra Museet i Bergen har ansvaret for samlingen av zoologisk materiale fra MAREANO. MAREANO har et godt samarbeid med Museet i Bergen, og de holder orden på den store samlingen av bunndyr etter at prøvene er opparbeidet.

Tar bunnprøver

Hovedfokus på dette toktet er å ta prøver fra havbunnen med grabb, kjerneprøvetakere, bomtrål og epi-bentisk slede siden forrige tokt fokuserte på videofilming av havbunnen. På dette toktet blir det også tatt fire prøver med ”gravity corer”, det er et flere meter langt rør som slippes med stor tyngde ned i bunnen. Formålet med dette er å kalibrere aldersbestemmelsene i de korte kjerneprøvene som MAREANO tar for å undersøke akkumulering av miljøgifter avsatt i nyere tid, dvs. de siste 100 årene.

Nå har vi samlet inn prøver fra 13 lokaliteter, hovedsakelig i kontinentalsokkelskråningen og videre nedover til 2600 meters dyp. Innsamlingen vil gå raskere den siste delen av denne toktdelen da vi vil konsentrere oss om lokaliteter på sokkelen med dybder på mellom 200 og 500 meters dyp.

Bilder

Deler av Nordland VI ble undersøkt med videoriggen Campod i fjor. Se bilder fra dette området.

Om MAREANO