Hopp til hovedteksten
Medusehode i strøm
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

MAREANO avsluttet vårtoktet på dypt vann på Storegga

Toktdagbok: Årets første MAREANO-tokt er avsluttet etter en vellykket måned med undersøkelser utenfor Vesterålen/Nordland VI og i havområdene utenfor Trøndelag og Nord-Møre. De siste 2-3 døgnene ble benyttet til videofilming på den nordlige delen av Storegga. Både dybder og dyresamfunn var vekslende. På dypt vann var samfunnene dels preget av minusgrader i vannet og et flere tusen år gammelt undervannsras.

Etter 25 døgn til havs og to døgns returreise til Tromsø, ankom forskningsfartøyet "G.O. Sars" Tromsø tirsdag 22. mai. I tillegg til kartlegging av ulike dyresamfunn og ukjente korallrev utenfor Trøndelag, gjorde vi også et aldri så lite strandhugg på tettstedet Uthaug ved Ørlandet i påvente av bedre vær. En perle ute i havgapet ved Hitra, med hvite strender og velholdte eldre bygninger.

Ved ankomst til Storegga natt til 19. mai fikk vi raskt se kontrastene mellom det grunne bankområdet og dyphavet nede i kontinentalskråningen. Mens sokkelen var artsrik, og attpåtil med små kvaster av koraller helt ute mot eggakanten, var dypområdet (800-900 m dyp) dels preget av rygger med kompakte og harde sedimenter med færre arter. Fauna som ofte trives på hardbunn og fjell, som f.eks. sjønellik og medusahode (se bilder), ble funnet i til dels tette bestander på de tilsynelatende hardpakkede sedimentpartiene.

Slik kan geologiske fenomener, i dette tilfelle massive undersjøiske ras som fant sted mange tusen år tilbake i tid, påvirke de biologiske forholdene ved at det dannes store faste og harde "sedimentbølger" dypt nede i rasområdet. Som forventet for Norskehavets dypvann ble temperaturen på dette dypet målt til – 0,7 grader, noe som er en av grunnene til ulikhetene i dyresamfunnene mellom dypvannet og de grunnere sokkelområdene.

Fakta om koraller

Her kan du finne informasjon om flere av korallene som lever i norske farvann:

Koraller