Hopp til hovedteksten
Sea Lice 2012
Utskriftsvennlig versjon

Luseeksperter samles i Bergen

Verdens beste lakseluseforskere samles i Bergen fra 20. til 23. mai for å dele kunnskap på den internasjonale konferansen Sea Lice 2012. Målet med konferansen er å samle forskere og forvaltere for å styrke samarbeid og kommunikasjon om lakselusforskning.

Konferansen får godt over 200 deltakere, blant annet fra Canada, USA, Storbritannia, Irland, Chile og Norge som alle er store produsenter av oppdrettsfisk.

Foredragene beskriver kunnskapsstatusen om lakselus bl.a. når det gjelder:

  • vekst og spredning av lakselus i naturen
  • hvordan et parasittsamfunn som lakselus vokser og skader laksefisk
  • hvordan parasitten best kan bekjempes med medisiner i oppdrettsanlegg
  • hvordan kunnskap om lakselusas genetiske struktur kan bidra til å utvikle en vaksine

Mange norske forskere jobber med lakselus, og av nyere resultater fra norsk forskning kan temaer som spredning av lakselus fra oppdrettsfisk til villfisk, lakselusadferd i vannmassene, medisinbruk og resistens samt lakselusas genetiske egenskaper nevnes.

Sea Lice 2012 er den niende konferansen i rekken og den første som arrangeres i Norge. Konferansene arrangeres hvert andre eller tredje år i ulike land.

Det er fremdeles mulig å melde seg på hele eller deler av arrangementet.

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus

Om konferansen