Hopp til hovedteksten
Korallrev
Dette korallrevet er filmet på 320 meters dyp nord for Frohavet.
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Oppdaget tre nye korallrev utenfor Trøndelag

Tre til nå ukjente korallrev er registrert utenfor Frohavet i Trøndelag som en del av kartleggingen som gjennomføres av MAREANO-programmet. Ett av korallrevene er trolig flere hundre meter langt, mens de to andre ser ut til å være noen titalls meter i utbredelse.

Korallrevene er bygget opp av kaldtvannsarten Lophelia pertusa, men det vokser også andre korallarter inni mellom. I likhet med det som er observert ved andre korallrev utenfor Norge, ser det ut til at blant annet ueren trives rundt korallformasjonene.

- I tillegg til Lophelia, som er en revbyggende korallart, har vi observert spredte forekomster av blant annet korallen "sjøtre" og "risengrynkorall", eller Paragorgia og Primnoa som er de vitenskapelige navnene, på flere lokaliteter. Det er også store mengder med ulike arter svamp, sier Børge Holte som er toktleder om bord på ”G.O. Sars” og programleder for MAREANO på Havforskningsinstituttet.

Flere korallrev?

- Vi har nå registrert korallrevene med video-opptak, men siden bunnen fra før er kartlagt med multistråleekkolodd, hadde vi en mistanke om at vi ville finne koraller i dette området, forteller Holte.

På de detaljerte kartene av havbunnsterrenget som ble laget tdligere i år, kan forskerne se at Lophelia pertusa sannsynligvis finnes på langt flere lokaliteter utenfor denne delen av Trøndelagskysten enn det som tidligere har vært kjent. Selv om det har vært kjent at havbunnen utenfor Midt-Norge er et område med svært mange koralrev, er det nytt at det kan være så mange som de nye kartene indikerer.

MAREANO mot sør

Bunnkartleggingsprogrammet MAREANO har tidligere kartlagt utenfor Nord-Norge, men har nå i tillegg begynt å kartlegge utvalgte områder lenger sør. Området som kartlegges nå er utenfor kysten av Trøndelag og på eggakanten utenfor. Dyresamfunnet som forskerne nå har observert med videoriggen i sør skiller seg ikke vesentlig fra det de har sett lenger nord. Dette var heller ikke forventet da det er svært få forskjeller blant de store artene som er synlige på video. Men, når det gjelder de mindre artene som samles inn med grabb, bomtrål og slede er det forventet at forskjellene er mer tydelige. Slike redskap blir ikke benyttet på dette toktet, men innsamlinger vil bli gjort på senere tokt.

- Den mest påtakelige forskjellen mellom nord og sør så lant er forholdsvis hyppige besøk av havmus og den lille haiart kalt hågjel foran videokameraet, forteller Holte.

Kart som viser korallrev

Kartet viser plasseringe på de tre nye korallrevene.

Foto: Kjell Bakkeplass

Fakta om koraller

Her kan du finne informasjon om flere av korallene som lever i norske farvann:

Koraller