Hopp til hovedteksten
Hyseutbredelse og 22. konsesjonsrunde
Kartutsnitt som viser noen av de utlyste blokkene i 22. konsesjonsrunde, sammen med hysas gyterområde, utbredelse av egg og larver samt generell utbredelse.  
Utskriftsvennlig versjon

Helt eller delvis negativ til åpning av 74 av 86 blokker

Havforskningsinstituttet anbefaler at 10 av de utlyste blokkene i 22. konsesjonsrunde ikke åpnes i det hele tatt. For 64 blokker anbefaler instituttet at det ikke gis anledning til å bore i oljeførende lag i deler av året.

De utlyste blokkene ligger alle i Norskehavet eller Barentshavet.

Det er hensynet til fiskebestanders gytefelt og larvedriftsområde samt noen områder med sårbar bunnfauna som gjør at Havforskningsinstituttet tilrår hel eller delvis beskyttelse av de 74 blokkene.

"I våre vurderinger av miljøkonsekvensene av petroleumsaktivitet i de foreslåtte blokkene ser vi på konsekvensene av både operasjonelle utslipp (produsert vann, kjemikalier og borekaks) og uhellsutslipp i blokken. Et viktig element i denne rådgiving er bruk at føre-vâr prinsippet. Havforskningsinstituttet mener at man bør benytte føre-vâr prinsippet i situasjoner der det er stor grad av usikkerhet knyttet til forventede effekter av petroleumsaktiviteten og der det er realistiske muligheter for at disse effektene er store og vil ha vidtrekkende og/eller langvarige konsekvenser på økosystemet. I slike tilfeller bør man ikke tillate aktivitet frem til usikkerheten eller muligheten for alvorlige konsekvenser er redusert", heter det i høringsuttalelsen. 

Hele høringsuttalelsen ligger under Les mer-lenken oppe til høyre på siden.