Hopp til hovedteksten
Krabbe Mølen
Oljetilgrisa krabbe fra rullesteinstranda Mølen mellom Helgeroa og Nevlunghavn i Vestfold.
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Ønsker standardisering av oljeutslippsundersøkelser

Grunnstøtingene til ”Rocknes”, ”Server”, ”Full City” og ”Godafoss” førte hver til oljeutslipp mellom 100 og 500 tonn. En evaluering av de påfølgende miljøundersøkelsene konkluderer med at selv om påvirkningene har vært begrenset, er det fortsatt viktig med grundige målinger for å kartlegge konsekvenser ved nye grunnstøtinger. 

”Ytterligere utvikling av et godt system for organisert og standardisert evaluering av den totale miljøskade etter oljeutslipp i marint miljø, vurderes som svært viktig for ved fremtidige oljeutslipp å kunne fremskaffe mest mulig objektiv og helhetlig informasjon om det totale skadebildet.” skriver Stepan Boitsov, Jarle Klungsøyr og Hilde Dolva i rapporten ”Erfaringer etter oljeutslipp langs kysten av Norge”.

Fellesrapporten fra Havforskningsinstituttet og Kystverket diskuterer erfaringer fra hendelsene og gir anbefalinger for hvordan miljøundersøkelser i fremtiden bør gjennomføres etter akutte oljeutslipp ved norskekysten.

”Miljøkonsekvenser av utslippene er særlig avhengig av berørte naturressurser, oljetype, oljemengde, årstid og værforhold. Oljeutslippene har hovedsakelig bestått av tungolje som har blandet seg relativt lite i vannmasser.  Alle utslippene har skjedd kystnært og ført til stranding av olje. Undersøkelser av konsekvenser for miljøet i strandsonen, sjøfugl, sjømat, sediment og flere andre parametre ble gjennomført. De mest omfattende studiene ble utført etter Full City forliset som forurenset 75 km strandlinje”, heter det i rapportens sammendrag.