Hopp til hovedteksten
tobistokt_i_nordsjoen.jpg
Tobistokt i Nordsjøen. Tobis er eit samleomgrep for fleire artar innan silfamilien. Havsil er den viktigaste kommersielle silarten i Nordsjøen.    
Utskriftsvennlig versjon

Tobisråd for for 2012

Havforskningsinstituttet anbefaler en foreløpig kvote for tobis i norsk økonomisk sone på 40 000 tonn i 2012, med åpning av områdene 1b, 2b og 3b. For å innhente utvidet biologisk prøvetaking, anbefales et kontrollert fiskeri av maksimum 2 000 tonn i område 5.

De akustiske undersøkelsene viser ent økt utbredelse av gytebestanden i norsk økonomisk sone fra 2009 til 2010 og 2011, men den svake 2010-årsklassen medførte at totalbestandens biomasse og utbredelse er redusert i forhold til 2010.

Fordi forvaltningsmodellen sikrer at store områder og underområder ikke vil kunne bli fisket, og bestanden er relativt godt spredt tilrår Havforskningsinstituttet en åpning av underområdene 1b, 2b, 3b i 2012. Den estimerte mengden av tobis tilsier at det innenfor de åpne underområdene bør være grunnlag for å fiske opptil 40 000 tonn tobis.

Norske tobisområder

Tobisområdene i norsk økonomisk sone og inndeling av forvaltningsområdene.

 

Finn rådet her:

Kontaktpersoner

Espen Johnsen
906 06 394