Hopp til hovedteksten
Makrellens utbredelse i 2011
Makrellfangster fra vitenskapelige undersøkelser i Norskehavet i 3. kvartal 2011.
Utskriftsvennlig versjon

Makrellen er 35 prosent norsk

Norge, Island, Færøyene og EU-landene gjør alle krav på makrellen. En gjennomgang av kartleggingen av makrellbestanden de siste 15 årene, viser at makrellen i gjennomsnitt har tilbrakt 35 prosent av tiden i Norsk økonomisk sone (NØS).

På oppdrag fra Fiskeri- og Kystdepartementet har Havforskningsinstituttet laget en rapport om   makrellmengde og norsk sonetilhørighet (NØS) over flere år basert på vitenskapelig innsamlede data.

Makrell har hatt betydelig utbredelse i NØS  både i 3. og 4. kvartal over mange år. I 3. kvartal (juli-september) 1995-2011 var sonetilhørigheten i NØS i gjennomsnitt 55% basert på tilgjengelige vitenskapelige data. I 4. kvartal 1999-2007 har sonetilhørigheten i NØS i gjennomsnitt vært på 86%.

Dersom vi for enkelthets skyld antar at det ikke finnes noe makrell i 1. og 2. kvartal i NØS for disse årene, noe som ikke er tilfelle, får vi en estimert total sonetilhørighet i NØS gjennom hele året (1.-4. kvartal) på 35.25%.

Det er lenke til hele rapporten i kolonnen til høyre.

Fakta om makrell

Latinsk navn: Scomber scombrus
Andre navn: Pir (ung makrell)
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai–juli), vest av Irland og De britiske øyer (mars–juli), i Norskehavet (mai–juli), og i spanske og portugisiske farvann (januar–mai)
Oppvekstområde: Nordsjøen, vest av De britiske øyer og Portugal. Norskekysten har blitt et viktig oppvekstområde for makrellen i 2016 og 2017
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg, vanligvis < 1 kg 
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: Dyreplankton, krill, amfipoder, fiskelarver og småfisk

Makrell