Hopp til hovedteksten
Lakselus
Utskriftsvennlig versjon

Deler lakselusens hemmeligheter

Etter flere års arbeid er kartleggingen av lakselusens arvestoff (genomet) kommet så langt at resultatene kan bli tatt i bruk for å utvikle nye medikamenter mot lakselus. I forbindelse med det, kan forskere få tilgang til dataene som nå finnes om lusens arvestoff.

Arbeidet med å avsløre lakselusa sine hemmeligheter er tidkrevende. Genomet må deles opp i biter som kartlegges, så må de kartlagte bitene settes sammen og deretter gjennomføres det analyser for å sjekke at det er satt rett sammen. Først da kan forskerne begynne jakten på hemmelighetene som ligger skjult inne i arvestoffet. Selv om mye arbeid gjenstår, mener forskerne bak prosjektet at resultatene så langt er over all forventning.

- Våre rekonstruksjoner er bedre enn vi turde forvente da prosjektet startet, og bedre enn rekonstruksjonene av mange andre sekvenserte genomer, sier prosjektleder Rasmus Skern-Mauritzen.

Hva er et genom?

Et genom er lange strenger av fire forskjellige kjernesyrer i en tilsynelatende tilfeldig rekkefølge. Kjernesyrerne symboliseres med bokstavene A, T, G og C. Når genomet kartlegges, ender forskerne opp med en oversikt over rekkefølgen på kjernesyrene.

- Dette ser ut som kjedelig lesing for det utrente øyet, men med hjelp fra avanserte dataprogram og erfarne operatører er det mulig å finne noe interessant i det tilsynelatende meningsløse virvaret av bokstaver: områdene i genomet som koder for genene og elementene som styrer når de blir slått av og på, forteller Skern-Mauritzen.

Arbeidet med å identifisere genene i lakselusens genom har akkurat startet og gjøres hovedsakelig av Havforskningsinstituttet og Senter for Lakselusforskning i samarbeid med Det europeiske bioinformatikk-institutt. Sekvenseringen ble finansiert av Havforskningsinstituttet, Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond og Marine Harvest. Analysearbeidet er finansiert av Havforskningsinstituttet og Senter for Lakselusforskning.

Hvordan få tilgang til dataene?

Interesserte kan fra 1. mars få tilgang til lakselus-genomet ved å kontakte prosjektleder Rasmus Skern-Mauritzen.

SLGP-logo

Fakta om lakselus

Latinsk namn: Lepeophtheirus salmonis
Utbreiing: Finst naturleg i norske farvatn. Omfanget har auka monaleg i takt med veksten i oppdrettsnæringa.
Biologi: Lakselusa er ein parasitt med ti livsstadium fordelt på tre frittlevande, fire fastsitjande og tre mobile stadium. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Storleik: Vaksen ho: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), vaksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod frå laksefisk. Lusene et først når dei sit på ein vertsfisk (fastsitjande og mobile stadium).
Formeiring: Heile året, men formeirar seg hurtigare når temperaturen aukar utover våren.
Spreiing: Frittlevande stadium spreier seg via fjord- og kyststraumar.
Bekjemping: Biologiske middel (leppefisk) eller kjemikaliar (legemiddel).

Lakselus

Kontaktpersoner

Rasmus Skern
400 69 007
Beate Hoddevik
908 21 630