Hopp til hovedteksten
Sonal Patel
Sonal Patel studerer deler av gjellene til en fisk i mikroskopet.
Foto: Beate Hoddevik Sunnset
Utskriftsvennlig versjon

Virusforskning på toppnivå

Sonal Patel er valgt ut til å være med i Forskningsrådet sin ordning med ”Yngre toppforsker i havbruk”, og skal finne ut hvorfor oppdrettslaks får sykdommen PD og hvordan viruset som forårsaker sykdommen fungerer. Prosjektet er det sjette siden 2008 som har fått midler gjennom denne ordningen, og det første ved Havforskningsinstituttet.

Forskningsrådet har bevilget åtte millioner kroner til prosjektet, det er den høyeste bevilgningen som blir gitt til ”Yngre toppforsker i havbruk”. I tillegg får prosjektet støtte over Havforskningen sitt budsjett slik at det totale budsjettet blir omtrent 15 millioner kroner fordelt over fire år.

- Bevilgningen er en anerkjennelse av både Sonal Patel sine kvaliteter som forsker og Havforskningsinstituttet. Hver organisasjon kan bare sende inn en søknad om at en forsker skal få et ”Yngre toppforsker i havbruk”-prosjekt, og i år var det lett for oss å velge Sonal Patel sin søknad både på grunn av kvaliteten til forskeren og viktigheten av forskningsfeltet. Vi er veldig fornøyde med at Forskningsrådet er enige med oss, sier Karin Kroon Boxaspen som leder forsknings- og rådgivningsprogram akvakultur ved Havforskningsinstituttet.

Ordningen ”Yngre toppforsker i havbruk” ble startet i 2008. Prosjektene i denne ordningen velges ut på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner og potensial for å nå internasjonalt toppnivå. I tillegg til forskningsprosjektets kvalitet legges det vekt på forskningens nytte og relevans. Alle forskerne som har fått tildelt midler gjennom denne ordningen har doktorgrad og en solid vitenskapelig produksjon bak seg. Sonal Patel tok doktorgrad i 2009 med en avhandling om utvikling av immunforsvar hos kveite.

Skal løse PD-mysteriet

- Dette prosjektet gir meg mulighet til å forske på kompliserte problemstillinger og etablere meg på internasjonalt nivå samtidig som jeg er ydmyk til tilliten fra både Havforskningsinstituttet og Forskningsrådet, sier Sonal Patel.

I løpet av de fire årene som prosjektet varer, skal hun og de andre forskerne som er med undersøke hvordan interaksjon mellom oppdrettslaks og salmonid alphavirus fungerer, og hva som gjør at oppdrettslaks får pankreassyke (PD). Denne sykdommen er et stort problem for oppdrettsnæringen, både med tanke på dyrevelferd og økonomi.

- Økt kunnskap om interaksjonen mellom viruset og pre-smolt og smoltifisert laks vil gi mulighet til å forbedre strategiene for å bekjempe infeksjoner som forårsaker PD. I prosjektet vil vi for eksempel se på hvordan stress og smoltifisering påvirker fisken sin mottakelighet til dette viruset, forteller Patel.

Forskerne kommer også til å undersøke hvor mottakelig såkalt triploid laks er for PD. Triploid laks er laks som er gjort steril ved f.eks. trykkbehandling på rognstadiet, og det forskes på om denne fisken kan brukes av oppdrettsnæringen på sikt.

Deltakere i prosjektet

Prosjektet ”Mitigating the challenges in the Atlantic salmon aquaculture caused by salmonid alphavirus by unveiling the underlying immune mechanisms” har deltakere fra følgende institusjoner: Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Norges veterinærhøyskole (Oslo), Friedrich-Loeffler-Institutt (Tyskland), University of New Mexico (USA) og University of Aberdeen (Scotland).