Hopp til hovedteksten
gullmus.jpg
En mulig gullmus på 1000 meters dyp. 
Utskriftsvennlig versjon

Glitrende gullmus og svømmende sjøpølse

Dyrelivet på 1000 meter og dypere i Ghanas havområder er ikke så ulikt det vi har på våre nordlige breddegrader.

– Selv om vi er i tropiske strøk, finner vi kjølig, nordatlantisk dypvann når vi kommer ned mot 1000 meter. Temperaturen er ikke mer enn tre til fire grader, og vi ser en del organismer som også finnes i norske farvann, forteller Bjørn Serigstad fra Fiskerifaglig senter for utviklingsarbeid (CDCF) på Havforskningsinstituttet.

Ny videograbb 

Bjørn Serigstad er nettopp vendt tilbake fra et miljøovervåkingstokt som skjer i samarbeid med ghanesiske myndigheter. Han har med seg store mengder data som nå skal gjennomgås. Blant annet skal han og kollegaene opparbeide sedimentprøvene og analysere videomaterialet. Flere spennende skapninger venter på å bli identifisert. Materialet kommer fra en ny videograbb som kan ta prøver ned til 2500 meter. 

sjopolse_1.jpg

Lite som skjer på 1000 meter? Denne selskapssyke sjøpølsen dukket stadig opp foran kameraet på videograbben.

Få, men fargerike

Serigstad forteller at de undersøkte områdene hovedsakelig består av bløte sedimenter, hvor det er relativt sparsomt med makrofauna. Men forskerne har også en såkalt ROV (fjernstyrt undervannsfartøy), som kan ta bilder i en større radius enn videograbben. ROVen har fanget opp en rekke interessante og fargerike dyr.
Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner; mange timer med videomateriale skal saumfares før artsidentifikasjonene er i boks, men noen fascinerende skapninger kan vises frem alt nå. Blant de frittsvømmende artene er en nærmest selvlysende rød manet og en purpurrød sjøpølse som stadig dukket opp foran kameraet. På bunnen er det observert blekksprut som skjuler seg i sanden, sjøstjerner og flere arter børstemakk, deriblant et skinnende eksemplar, som kan hende er i slekt med arten som hos oss går under det talende navnet gullmus.

Fellestrekk med nordlige farvann

– Det er interessant å se at selv om man befinner seg i tropiske områder på breddegrader nær ekvator, så kan man dykke ned i dypet og finne vannmasser med temperaturer tilsvarende det vi har på hjemlige trakter, og med dyr vi kjenner, forteller Bjørn Serigstad. 

På toktet blir det også gjort akustiske undersøkelser i vannmassene. Kamerautstyret på videograbben har vært brukt for å verifisere hvilke organismer som gir sterke akustiske signaler, og hvordan enkelte av disse dyrene har døgnvandringer opp og ned i vannsøylen.

Fiske og oljevirksomhet

Ghana har en lang kystlinje og et produktivt havområde. For mange små kystsamfunn er det tradisjonelle fisket eneste næringsvei. Det er gjort store oljefunn på ghanesisk sokkel, og Jubilee-feltet, som antas å være på størrelse med Statfjordfeltet i Norge, har vært i drift i vel ett år. CDCF har vært sentral i arbeidet med å få på plass en plan for miljøovervåkning av Ghanas kyst- og havområder. Planen bygger på erfaringene fra norsk sokkel, men er tilpasset det tropiske klimaet og de store vanndypene som karakteriserer de ghanesiske områdene.

Starter overvåkningen

– Ghana gjennomførte – i samarbeid med CDCF – miljøundersøkelser av strender og havbunn før oljeproduksjonen til havs startet opp. Det er lagt opp til en overvåkningsplan hvor det hvert tredje år skal tas kjemiske og biologiske prøver fra 72 faste lokaliteter i ulike dyp fra strandsonen og ned til 100 meter. I år startet overvåkningen, og vi er spent på å se om forurensningsnivåene har endret seg etter at oljeproduksjonen er kommet i gang, sier Bjørn Serigstad.