Hopp til hovedteksten
Sedimentblokker
Sedimentblokker med skarpe kanter sett i lyset fra Campodden. Kameraet står rett ned, øverst i bildet, to av bena på Campoden ses på sidene. På kanten av sedimentblokken, rett til venstre for den høyre Campodfoten, står flere individer av medusahodet Gorgonocephalus.
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

På kanten av dypet

Toktdagbok: Så langt er 99 av 179 planlagte lokaliteter på MAREANOs høsttokt på Nordland VI undersøkt. Dybden har variert fra 50 til 2460 m. Ett av mange høydepunkter de siste dagene var et mulig rasområde på kontinentalsokkelen i sørlige deler av Nordland VI. Dette område likner raset i Trænadjupet som kan være så gammelt som 3000 år.

Dette ”nye” store raset danner en ”ras-tunge” på kontinentalsokkelen fordi store mengder med sediment har rast ned. I raset er det grus og stein, men også blokker med kompakte sediment. Mellom sedimentblokkene så vi flat mudderbunn.

Dyrelivet som har inntatt plass langs disse skarpe kantene er tilpasset til å dra nytte av vannet som renner forbi. Medusahodet Gorgonocephalus sto tett i tett på kanten av de skarpe sedimentblokkene. Disse femarmede slangestjernene kan ha over 5000 forgreinete armspisser som gir et stort fangstareal for å fange partikler og dyreplankton i vannstrømmen. Medusahoder blir flere år gamle, og har god evne til å ”regenerere” tapte deler av kroppen så lenge selve skiven i sentrum er intakt.

Andre arter som vi registrerte, og som fanger byttedyr i vannstrømmen er blomkålkorallene Drifa, innen gruppen Nephtheidae. Også de ble observert på toppen av forhøyninger eller på kanten av et stup.

På den flate mudderbunnen som vi observerte mellom blokkene av sediment så vi tette populasjon av gravende, rørbyggende sylindersjøroser (Ceriantidae). Dette er en gruppe sjøanemoner som lever i rør som står i sedimentet. De fanger mat fra vannstrømmen med tentakelkronen som stikker opp på sedimentoverflaten.

Mellom de gravende sjøanemonene så vi flere eksemplar av den veldig spesielle glassvampen Chondrocladia giganta. Denne svampen livnærer seg også fra vannet som strømmer forbi den, slik som de forrige artene.

Se også MAREANO sine nettsider.

Hilsen Valerie Bellec, Silje Jensen og Lis Lindal Jørgensen og de andre toktdeltakerne om bord på ”G.O. Sars”