Hopp til hovedteksten
Uer_og_korallv2.jpg
Uer på korallrev.
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Nordland VI og internasjonalt fokus

Foreløpige resultater fra Nordland VI og MAREANO som kunnskapsleverandør og i et internasjonalt perspektiv blir viktige tema på den årlige MAREANO-konferansen som arrangeres i Tromsø 2. november.

Konferansen åpnes av statssekretær Kristine Gramstad (Fiskeri- og kystdepartementet). Deretter kommer undersjøiske landskap, geologisk og biologisk mangfold og naturtyper til å være i fokus når de nyeste resultatene fra Nordland VI blir presentert. Her varierer landskapet fra grunne og rike bankområder på et par hundre meters dyp til mindre komplekse biotoper ned mot 2700 meter. Temperaturen endres fra flere varmegrader til under null, noe som er med på å gi naturlige endringer av biotoper og mangfold. Området har også spor etter store undersjøiske ras, og i et av rasområdene ligger et av verdens største rev av kaldtvannskoraller.

Kunnskapsleverandør

MAREANO skal være en kunnskapsleverandør til myndighetene, og resultatene brukes blant annet i  prosessene rundt revisjon av forvaltningsplaner for norske havområder  og BarentsWatch . Cecilie von Quillfeldt (Norsk polarinstitutt) skal holde foredraget ”MAREANO i reviderte forvaltningsplaner”, og Frode Kjersem (Kystverket) skal ha foredraget ” MAREANO som kunnskapsleverandør til BarentsWatch”.
Internasjonalt fokus

For å sette MAREANO-kartleggingen inn i en internasjonal sammenheng, er Iain Shepherd fra EU-kommisjonen invitert for å holde foredraget ”Økt kunnskap om havbunnsmiljøet i EUs forvaltning”.

Også internasjonalt er kartleggingen som blir utført i MAREANO unik, og når interessen for de arktiske områdene øker, kan det også bli spørsmål om hvilken rolle MAREANO kan ha her. Alf Håkon Hoel (Havforskningsinstituttet) kommer til å presentere ulike muligheter og utfordringer i foredraget ”Arktisk miljøsamarbeid – fremtidige MAREANO-roller?”.

Veien videre

Det er stor interesse rundt oljevirksomhet i Barentshavet, og Jan Roth Johnsen (OED) er invitert for å holde foredraget ”Petroleumsutviklingen i Barentshavet”. Som avslutning på konferansen skal Aksel Eikemo, leder i MAREANO sin programgruppe, holde foredraget ”MAREANO – veien videre”.

Dyphavssjøfjæren Umbellula.
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet

Om konferansen

Dato: 2. november 2011
Konferanselokale: Linken konferansesenter i Forskningsparken, Sykehusveien 23, Tromsø.

Se programmet og meld deg på konferansen (frist: 28.10.11).

Om MAREANO