Hopp til hovedteksten
Lodde fra Grønlandshavet
Foto: Jens Christian Holst
Utskriftsvennlig versjon

Kvoteråd for lodde

Neste års kvoteråd for lodde i Barentshavet er sett til 320 000 tonn. Det er 60 000 tonn lågare enn rådet som vart gjeve i fjor. Nedgangen skuldast at lodda er utsett for eit auka beitepress frå den rekordstore torskebestanden i same havområde.

 

Torsken et årleg mellom 0,2 og 3 millionar tonn lodde (tal frå 1984–2009). Seniorforskar Sigurd Tjelmeland er likevel ikkje uroa på vegner av lodda.
 
– Lodda ser ut til å tola beitinga frå torsken godt. Vi har faktisk registrert ei lita auke i bestanden. Det tyder på at torsken, som no har eit stort hav å beite i, har nok av  mat  og at loddebestanden er robust og god i seg sjølv, seier Tjelmeland.

Heile kvoterådet: