Hopp til hovedteksten
CRISP-deltakere
Deltakerne på partnermøtet. Fra venstre, Reidar Toresen, Havforskningsinstituttet, Johannes Nakken, Norges Sildesalgslag, John Willy Valdemarsen, Havforskningsinstituttet, Arill Engås, Havforskningsinstituttet, Bjørn Havsø, Egersund Group, Olav Vittersø, Kongsberg Maritime AS/Simrad. Thor Bærhaugen, Kongsberg Maritime AS/Simrad, Egil Ona, Havforskningsinstituttet, Kjell Midling, Nofima, Jan Tore Øvredal, Havforskningsinstituttet, Torbjørn Tobiassen, Nofima, Lars Nonboe Anderssen, Kongsberg Maritime AS/Simrad, Bernt Dreyer, Nofima, Arne Johannessen, Universitetet i Bergen, Shale Rosen, Scantrol AS, Øyvind Aas Hansen, Nofima og Stein Olsen, Universitetet i Tromsø.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Full fart på flere fronter for CRISP

27. og 28. september var representanter for partnerne i CRISP samlet til møte i Bergen. På flere av de seks hovedområdene som senteret skal jobbe med, er aktiviteten allerede godt i gang.

CRISP er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen bærekraftig fangst, fangstkvalitet og fangstøkonomi som ble offisielt åpnet 5. mai med Havforskningsinstituttet som vertskap.

En drøy måned etter åpning var det første CRISP-toktet i gang hvor det blant annet ble rigget til med direkte videooverføring fra trålåpning til broen på fiskebåten. I august var andre ute for å teste tråldører med justerbare luker i.

Vidt spekter

Men ikke alle er like raske ut av startblokkene. I tillegg til bedre overvåking av og kontroll på fiskeredskapen, skal CRISP også jobbe med identifisering av fisken før fangsten starter, aktiv utvelgelse av fisk mens den fanges, reduksjon av miljøpåvirkningen ved tråling samt kvalitetsforbedring og verdiøkning av fangsten.

På møtet gikk partnerne igjennom status på de forskjellige arbeidspakkene, diskuterte rapportering og samarbeidsformer.

Viktige møter

- Fagsamlinger er et viktig møtested for et senter som har deltagere fra ti institusjoner med geografisk adskilte tilholdssteder som Bergen, Horten, Egersund, Tromsø og Harstad. Disse samlingene vil bli årlige, og det legges opp til at representanter fra forvaltning, fiskerinæring og andre organisasjoner som er opptatt av problemstillinger som det arbeides med i CRISP, blir invitert til å delta på slike fagsamlinger framover, sier John Willy Valdemarsen som er leder for CRISP.

Medarbeidere fra forskningsmiljøene og bedriftene som samarbeider i prosjekter møtes også på felles tokt om bord i forsknings- og fiskefartøyer. Valdemarsen mener toktene gjerne er de aller viktigste møteplassene for utviklingssamarbeidet i senteret.

Millionbidrag

- Dette sammen med at teknologien i den virtuelle verden utvikler seg med hurtigtogsfart betyr at vi er optimistiske for å få til god samhandling i CRISP med fokus på innovativ produktutvikling som kan ta fiskerinæringen nasjonalt og internasjonalt inn i en lysende framtid, sier Valdemarsen.
 
De fire bedriftspartnerne som deltar i senteret finansierer selv sin egen virksomhet, som utgjør ca. 25 % av totalkostnadene. Forskningsrådet bidrar med 10 millioner kroner årlig. Sildeslagslaget og Råfisklaget bidrar hver med 100 000 kroner årlig til senteret.  De to forskningsinstituttene og universitetene bidrar med resten av totalkostnadene som er på ca. 24 millioner årlig. Senteret ledes av et styre der bedriftspartnerne har flertall. Olav Vittersø fra Kongsberg Maritime AS/Simrad er leder for styret.