Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg
Utskriftsvennlig versjon

Fiskeribladet Fiskaren er upresis om brakklegging

Havforskningsinstituttet har tidligere gitt råd om at det bør innføres brakkleggingssoner i oppdrettsnæringen, og at slike soner bør være store. Det er imidlertid ikke gitt råd om at de bør følge fylkesgrensene eller om hvor lenge en brakklegging må vare slik en kan få inntrykk av i en artikkel i Fiskeribladet Fiskaren 12.10.2011.

Forskere ved Havforskningsinstituttet arbeider både med å forbedre strømmodellen for kysten og for å få mer kunnskap om lakselusa sin atferd og overlevelse i sjø. Dette kan gi et bedre kunnskapsgrunnlag for soneavgrensninger i løpet av neste år, og kan danne grunnlag for oppdaterte råd om hva som er hensiktmessig størrelse på slike soner ut fra smittemessige forhold.

Når det gjelder varigheten av en eventuell brakklegging, ser forskerne for seg at bruk av ny teknologi skal bidra. Dersom tiden fisken må stå i åpne merder i sjøen endres til under 12 måneder, blir det lettere å få til større brakkleggingsområder. Det vil dermed bli mulig å brakklegge en kort periode hvert år i en gitt sone. Dette vil imidlertid kreve utvikling av nødvendig teknologi som lukkede merder i sjø eller landbaserte sjøvannskar i starten av sjøfasen for smolten.