Hopp til hovedteksten
Rapportforside
Utskriftsvennlig versjon

Festskrift til loddetokt

– Jeg syns disse toktene har vært så epokegjørende at de fortjener et festskrift, sier havforsker Harald Gjøsæter ved Havforskningsinstituttet. I dag lanserer han historia om 40 år med loddetokt i Barentshavet.

– For det første er dette verdens lengste serie med akustiske målinger av en fiskebestand, og loddetoktene har vært pionértokt når det gjelder å utvikle bruk av avanserte ekkolodd som metode for å kartlegge fiskebestander, sier han.

 

Vitktig samarbeid
 

I dag inngår loddetoktene som en del av de store økosystemtoktene som Havforskninga gjennomfører sammen med søsterinstituttet Pinro i Murmansk.

– Russerne kom med på disse toktene i 1975, og dermed har toktene vært en viktig del av det norsk-russiske havforskningssamarbeidet som har vart i 55 år. Blant annet har vi fått samkjørt metodebruken oss havforskere i mellom, sier Gjøsæter.

 

Eneste i sitt slag
 

Loddetoktet er også det eneste toktet innafor det internasjonale havforskningsrådet (ICES) hvor bestandsberegningene også brukes som direkte grunnlag for å fastsette kvoten.

– Vi drar faktisk til Murmansk allerede i dag for å gjøre de siste utregningene som brukes til å gi ei tilråding om hvor stor loddekvoten bør bli.. Kvoten skal fastsettes når den norsk-russiske fiskerikommisjonen møtes i Kaliningrad i neste uke, forteller Gjøsæter.
 

Les mer