Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - November

Publisert: 30.11.2011 - Oppdatert: 02.12.2011
Torsk

Modning påvirkes av torskens atferd og produksjonsbetingelser

Ny doktorgrad:  Ole Fredrik Skulstad disputerer fredag 2. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Effects of photoperiod manipulation on behaviour and sexual maturation in farmed Atlantic cod (Gadus morhua L.), production and welfare implications.”

Publisert: 25.11.2011 - Oppdatert: 20.12.2011
Lakselus paa fisk

Kan laks hoppe av seg lus?

Et lag med ”avlusings-olje” i overflaten på en oppdrettsmerd kan drepe lakselus dersom fisken hopper gjennom laget. Metoden er testet tidligere, men da var ett av problemene at laksen ikke hoppet ofte nok. Nå viser det seg at dersom laksen hindres fra å nå opp i overflaten i 1-2 døgn, hopper den mye oftere i en periode etterpå.

Publisert: 22.11.2011
Fjord

Om Havforskingsinstituttet og gruvesøknader

Sverre Alhaug Høstmark i Norsk Industri har uttalt at Havforskingsinstituttet sine merknader og kommentarar i gruvesaker ”…byggjer på svakt fagleg grunnlag og framstår som politiske. Det står ikkje mellom Havforskingsinstituttet og NIVA, det står mellom Havforskingsinstituttet og resten.” Han har også omtala våre faglege utgreiingar som ”protestar”.

Publisert: 16.11.2011
Tore Nepstad og dr. Boris F. Prischepa.

Godt samarbeid

Norge og Russland har i mange år samarbeidet om både forskning og forvaltning av ressursene i de nordlige havområdene. Som en del av dette samarbeidet, har direktøren ved det russiske havforskningsinstituttet PINRO, dr. Boris F. Prischepa, besøkt Havforskningen.

Publisert: 14.11.2011
Daud krill

Krill kan stranda i fjæresteinane

Ilanddriven, daud krill vert år om anna observert i fjordane på Vestlandet. Einskilde observasjonar er også gjort Nord-Noreg. Det er spekulert i om strandinga har samanheng med forureining til dømes frå oppdrettsanlegg, men truleg er forklaringa naturleg: Krillen er ført på land av tidevasstraumar eller har rømt unna ein predator.

Publisert: 13.11.2011 - Oppdatert: 14.11.2011
Gruppebilde Pinro bunnkartlegging

Botnkartlegging i startgropa

Norge og Russland ønsker å vite mest mulig om havbotnen i Barentshavet. Derfor møttes russiske og norske forskere og andre fagfolk i Murmansk sist uke for å drøfte hvordan det kan gjøres.

Publisert: 03.11.2011
Argobøye

4 millionar til overvakingsbøyar

Havforskingsinstituttet fekk 4 millionar kroner frå Noregs forskingsråd sine infrastrukturmidlar til investering i nye Argo-bøyar. Dette er bøyar som leverer data av høg kvalitet i nær sann tid og til ei kvar tid. Midlane skal også dekkje medlemskap i det europeiske Argo-nettverket som vert etablert i 2012.

Publisert: 08.11.2011 - Oppdatert: 09.11.2011
Fra tokt i Norskehavet

Viktig med langsiktig og konsentrert forsking

Det er ikkje sikkert at ein større grad av konkurranseutsetting av marin forsking vil gje betre råd om korleis dei marine økosystema skal forvaltast, heiter det mellom anna i Havforskingsinstituttet sin høyringsuttale til Fagerbergutvalet.  

Publisert: 03.11.2011
Lakselus

Lakselusa skal gå i designfelle

Kan lakselusa i fjordane lokkast i feller slik myggen vert på land? Ja, meiner forskarane Anne Berit Skiftesvik og Howard Browman, som har fått eit av Noregs fremste designbyrå med på laget.

Publisert: 03.11.2011
Sild i stim

Fant mye VHS-virus i sild

Forskere ved Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet har påvist Viral hemoragisk septikemi-virus (VHS-virus) i sild som ble fanget i gytesesongen i fjor. Dette viruset er kjent fra svært mange fiskearter og fra de fleste havområder i verden. Det kan gi høy dødelighet ved sykdomsutbrudd, men det er usikkert hvordan det påvirker norske sildebestander.

Publisert: 02.11.2011
kongesei.jpg

Kongefiske etter sei og torsk

Forskarane fiska etter rømt oppdrettstorsk og avkommet etter rømlingane. På kjøpet fekk dei ein kongesei.    

Publisert: 01.11.2011 - Oppdatert: 03.11.2011
Olav_Vladimir_og_Tore_nett.jpg

Forskningssamarbeid i Nansens ånd

– Det norsk-russiske havforskersamarbeidet er i tråd med arven etter Fridtjof Nansen, sier Olav Christensen. Han har ansvaret for vandreutstillinga ”Arven etter Nansen”. Nå er turen kommet til Arkhangelsk, og i går var det offisiell åpning i den russiske ”pomorhovedstaden”.

Publisert: 15.11.2011
Antarktis300108nr3205.JPG

Toppmøte uten forventninger

Kronikk i Nordlys, 15.11.11.

Om to uker starter det årlige klimatoppmøtet, denne gangen i Durban, Sør-Afrika.